Norddjurs Kommune rykker frem på erhvervsvenlighed

Publiceret 07-09-2022

Norddjurs Kommune rykker 19 pladser frem i Dansk Industris måling af erhvervsvenlighed.

I DI´s måling af erhvervsvenlighed 2022 indtager Norddjurs Kommune en placering som nummer 52 blandt landets kommuner. Det er en fremgang på 19 pladser siden placeringen som 71 i 2021.

Dermed fortsætter Norddjurs sin fremgang i erhvervsvenligheden med sin bedste score gennem de seneste 8 år.

Et af målingens mest centrale spørgsmål til virksomhederne handler om den overordnede erhvervsvenlighed.

Her får Norddjurs Kommune en placering som nr. 50 i 2022, hvilket er et spring fremad på hele 30 pladser i forhold til 2021. Det vil blandt andet sige, at virksomhederne i Norddjurs giver udtryk for, at de vil anbefale andre at etablere sig i kommunen.

Borgmesteren Kasper Juncher Bjerregaard fortæller:

”Jeg glæder mig over, at vi har forbedret os så markant på den overordnede erhvervsvenlighed. Det er afgørende for kommunens økonomi, at Norddjurs fremstår som en attraktiv erhvervskommune med gode betingelser for at drive virksomhed. Blandt andet i kategorien information og dialog er vi gået frem, hvilket vidner om, at vores virksomheder oplever en tilgængelighed, og de føler sig set og hørt. Der er dog områder, hvor vi har større ambitioner. Brugen af private leverandører er genstand for kommunalbestyrelsens opmærksomhed og i Budget 2023 stiller vi forslag om en øget konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Vi kan i analysen også se, at virksomhederne efterspørger en bedre infrastruktur på Djursland. Det er derfor vigtigt, at vi holder forligspartierne bag den seneste aftale om infrastruktur fast på den statslige udmelding om en opgradering af rute 15 ved Tirstrup og Trustrup.”

Når det handler om kommunal sagsbehandling, er der sket en massiv fremgang, idet Norddjurs får en placering som nr. 24 i 2022 mod en plads som nr. 52 sidste år.

Fremgangen på området kan primært tilskrives tilførsel af personaleressourcer, effektivisering af arbejdsgange samt tidlig dialog med virksomhederne for at afstemme forventninger og proces.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen udtaler:

”Den positive udvikling er tilfredsstillende og især parametrene arbejdskraft og sagsbehandling er områder i kommunens administration, der har opnået fremgang. Virksomhedernes positive oplevelse af en kompetent og effektiv behandling af blandt andet byggesager viser, at der er et godt løbende samarbejde mellem virksomhederne og kommunen. Derudover er det også yderst positivt, at vi oplever stor fremgang i virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med jobcentret og kommunens indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det viser, at kommunens tilgang med den personlige kontakt til virksomheder har været den rigtige vej at gå.”

Norddjurs klarer sig derudover bedst i delkategorierne grøn udvikling, hvor man som kommune bl.a. har fokus på bæredygtige og grønne indkøb, øget tilgængelighed for virksomheder til kommunens genbrugspladser mm.

På parameteren arbejdskraft rykker Norddjurs 46 pladser frem i forhold til sidste års placering som nr. 84. Her har en af indsatserne omhandlet en fokuseret hjælp ved rekruttering fra jobcentret, så virksomhederne ikke har været henvist til digitale blanketter og selvbetjeningsløsninger.

Målsætningen har været, at virksomhederne skal opleve, at der er en medarbejder, som har særligt kendskab til og hjælper netop deres virksomhed.

Målingen og resultaterne for hele landet kan ses på DI´s hjemmeside.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Juncher Bjerregaard, borgmester
Norddjurs Kommune
Mobil: 51 23 86 14
Mail: kjb@norddjurs.dk

Christian Bertelsen, kommunaldirektør
Norddjurs Kommune
Mobil: 24 91 24 36
Mail: chb@norddjurs.dk