Efterlysning: Gode ideer til politikerne

Publiceret 02-09-2022

Vil du være med til at udvikle kultur-, fritids- turisme- eller landdistriktsområdet?

Billeder der illustrerer konferencens temaer: • Kultur: Børn og unges kulturliv  • Fritid: Udvikle brug af cykel-, løbe- og vandrestier  • Turisme: Udvikling af turisme ”hotspots”  • Landdistrikter: Samarbejde mellem landsbyer

De folkevalgte politikere i Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune tager nærdemokratiet yderst alvorligt. Derfor spørger de hvert andet år borgerne om, hvilke konkrete tiltag de drømmer om. Til idéudviklingskonferencen onsdag den 14. september kan alle komme med input.

Målet med konferencen er at inddrage borgerne og i fællesskab arbejde med de politisk valgte temaer indenfor kultur- og fritidsudvalgets fire områder. Efter konferencen bearbejder forvaltningen forslagene som politikerne derefter forholder sig til.

Vilde visioner og konkrete forslag

Allan Gjersbøl Jørgensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune udtaler:

"Konferencen er en unik mulighed for at blive hørt, og hjælpe med at gøre vores politiske valgte temaer til konkrete handlinger. Jeg som formand håber på mange ideer fra borgerne, og jeg ved at hele udvalget glæder sig til at arbejde videre med ideerne sammen med både borgere og forvaltning."

Sebastian Rode-Møller Grauert, næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune supplerer:

"Vi i udvalget ønsker nem adgang til mange forskellige oplevelser i vores skønne natur, og at vores turismeattraktioner har rammerne til at blive deciderede publikumsmagneter. Ligesom det er et særskilt mål at styrke børn og unges kulturliv og samarbejdet mellem landsbyer. Alt det håber vi at få mange gode ideer til at arbejde videre med."

Fra strategi til handling

Politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget vælger hvert andet år et særligt tema for hvert område i udvalget.

I år er temaerne:

  • Kultur: Børn og unges kulturliv
  • Fritid: Udvikle brug af cykel-, løbe- og vandrestier
  • Turisme: Udvikling af turisme ”hotspots”
  • Landdistrikter: Samarbejde mellem landsbyer

Til konferencen skal deltagerne sammen formulere handlinger for hvert område, så der helt konkret kan arbejdes med eksempelvis børn og unges kulturliv. Efter konferencen bearbejder forvaltningen de forskellige forslag til et samlet handlekatalog. Til november vælger politikerne handlinger derfra og sætter en samlet retning for hele området de næste to år. På den måde bliver den overordnede og måske lidt abstrakte politik til noget nært og virkeligt.

Tid, sted og tilmelding

Onsdag den 14. september kl. 17:00-20:00

Skovskolen Eldrupgård

Eldrupvej 2, 8963 Auning

Tilmelding på www.norddjurs.dk/konference

Deltagelse i KFU-konferencen er ganske uforpligtende, og kræver kun en interesse for udviklingen i kommunen. Det er altså muligt at deltage og orientere sig om forskellige ideer uden at komme med en i baglommen.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Allan Gjersbøl Jørgensen, Fmd. Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune
Tlf.: 29 43 49 44
Mail: agj@norddjurs.dk

Sebastian Rode-Møller Grauert, næstformand Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune
Tlf.: 26 29 79 16
Mail: srmg@norddjurs.dk