Tynding af skovstykke ved Systemvej, Auning

Publiceret 31-10-2022

I den kommende tid gennemfører Norddjurs Kommune en tynding af det lille skovstykke ved Århusvej/Systemvej i Auning.

Skovstykket har længe stået urørt, og for at sikre skovstykket en lang levetid gennemføres nu en svag tynding. Tyndingen skal sikre, at tilvæksten lægges på de bedst egnede individer, og sikre at vi får en varieret skov, samt lystilgang til skovbunden.

Tyndingen kommer lidt sent i forhold til skovens alder, og der er derfor en lille risiko for spredt stormfald efter en sådan tynding. Norddjurs Kommune er bekendt med denne risiko, men vælger at sikre skoven nu, bl.a. for at opnå en længere levetid og mere varieret skov.

Det overskydende træ placeres i første omgang ved Systemvej.

Herefter vil det blive anvendt til forskellige formål:

  • Afkortet tømmer anvendes til bygningstømmer

  • Emballagetræ anvendes til paller og emballage

  • Cellulosetræ anvendes til papirmasse

  • Energitræ anvendes til flis til varmeværker

Arbejdes udføres i samarbejde med ekstern entreprenør.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pia Heidemann på phh@norddjurs.dk.