Fremtidens infrastruktur på Djursland

Publiceret 28-11-2022

Djurslands Udviklingsråd mødtes i fredags for at drøfte udviklingen af lokal infrastruktur.

Fregatten Jylland i Ebeltoft

Det var gang i dialogen og drøftelserne, da Djurslands Udviklingsråd på Fregatten Jylland i Ebeltoft satte sejl og lagde kursen for udviklingen af fremtidens infrastruktur på Djursland.

Borgmester Kasper Bjerregaard skitserede den nuværende infrastruktur i Norddjurs Kommune, som gør det muligt at komme rundt med bil, letbane, bus, færge og cykel. En nødvendighed for borgere, virksomheder, pendlere, turister og transport af gods og varer.

Dertil skaber Grenaa Havn og Partnerskabet Kattegatalliancen korridor og forbindelse til og fra Sverige gennem Østjylland, mens Aarhus Airport forbinder Østjylland med resten af Europa. Dermed er der gode forbindelser til lands, til vands og i luften. Det gavner blandt andet erhvervslivet og turismen, og de gode forbindelser skal fortsat udvikles for at skabe sammenhæng og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Kasper Bjerregaards indlæg blev suppleret af Michael Stegger, borgmester i Syddjurs Kommune. Han fremhævede ligeledes, at infrastrukturen har meget at sige, når Djursland skal være et godt sted at bo og leve og drive virksomhed.

Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland, lagde i sit oplæg vægt på, at partnerskaber er uundværlige, når hele regionen skal hænge sammen og fremtidens kollektive infrastruktur sikres for busser, lokaltog og letbane.

Den pointe fulgte Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune og formand for Business Region Aarhus, op. Han skitserede, at en velfungerende infrastruktur er præmissen for at understøtte sammenhæng og udvikling i hele Østjylland.

Endelig gav to lokale entreprenørvirksomheder deres input. Allan Hougaard, administrerende direktør i VAM A/S, understregede, at god infrastruktur er forudsætningen for at fastholde og udvide service- og produktionsvirksomheder i området. Bent Johnsen, administrerende direktør i HUJ A/S, bakkede op og fremhævede, at hurtig transport mellem Djursland og Aarhus er vigtig, og at god infrastruktur er med til at skabe sammenhængskraft for familier bosiddende på Djursland. Det kan fleksible åbningstider i daginstitutioner også være med til at bakke op om.

Se hvordan dagen forløb (link til stream fra dagen)

Hvad er Djurslands Udviklingsråd?

Djursland Udviklingsråd er et fælles strategisk forum for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Politikere fra begge kommuner mødes med repræsentanter fra organisationer, uddannelser, turisme og erhvervsliv for at drøfte udvalgte strategiske temaer samt varetage Djurslands interesser i et nationalt og regionalt politisk perspektiv.