Byg og Miljø sletter gamle projekter

Publiceret 15-11-2022

Byg og Miljø sletter afsluttede projekter og kladder, som er mere end tre år gamle.

Det betyder, at projekter som enten er afsluttede eller fortsat ligger som kladde efter 3 år, bliver slettet i den landsdækkende ansøgningsportal www.bygogmiljø.dk.

Det har derfor kun indflydelse for dig som borger eller virksomhed, hvis du har afsluttede eller kladder liggende i portalen, som er 3 år eller ældre.

Sagerne slettes ikke i Norddjurs Kommunes sagsarkiv men udelukkende i ansøgningsportalen.

Nedenfor kan du læse hvordan, hvornår og hvorfor projekterne bliver slettet, og hvordan du henter gamle dokumenter fra Byg og Miljø inden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Norddjurs Kommunes Byg og Miljø afdeling på følgende:

  • Mail: byggesag@norddjurs.dk

  • Telefon: 89 59 40 68 – alle hverdage mellem kl. 10.00-12.00. OBS – der kan opleves travlhed.

Sådan henter du gamle dokumenter fra Byg og Miljø

Hvordan og hvornår bliver de slettet?

Når et projekt er udvalgt til sletning, bliver der sendt en SMS eller mail til projektejer og tilknyttede ansøgere, der orienterer om, at projektet bliver slettet om 30 dage, samt den præcise dato for sletningen.

Hvorfor bliver projekterne slettet?

Det er først og fremmest af et juridisk hensyn, at projekterne bliver slettet. Byg og Miljø skal som alle andre offentligt tilgængelige løsninger overholde gældende lovgivning på persondata- og forvaltningsområdet.

Det indebærer blandt andet at portalen ikke indeholder oplysninger, der ikke er nødvendige for myndighedens arbejde, herunder persondata i afsluttede og historiske sager.

Når et projekt bliver slettet, bliver alle bilag og en lang række oplysninger slettet. Byg og Miljø beholder dog enkelte data om projektet, som sikrer, at projektet og dets sager kan indgå i statistikker. Disse data er ikke personfølsomme.

Derudover vil en sletning af afsluttede projekter og kladder bidrage til en hurtigere og mere stabil drift af portalen, idet datamængden mindskes.

Hvordan henter du dokumenter i projektet, inden det bliver slettet?

Hvis projektejer og eventuelle tilknyttede ansøgere har behov for at gemme informationer fra projektet inden sletning, har I mulighed for at arkivere/downloade projektet.

Nedenfor kan du se, hvor i løsningen du kan downloade dit projekt.

På ”Overblik” i venstre side kan du ved et klik på ”Mere” i højre side udfolde en menu med valgmuligheden ”Eksporter ansøgning” og derefter gemme det på din computer.

Byg og Miljø Eksport af ansøgning