Kom til orienteringsmøde om etablering af lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG)

Publiceret 17-03-2022

Pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd: Vil du være med til at skabe udvikling i dit lokalområde gennem de lokale aktionsgrupper?

Bolig- og Planstyrelsen afholder den 4. april 2022 orienteringsmøde med fokus på den nye programperiode for LAG- og FLAG-ordningen.

Tid: Den 4. april 2022 kl. 19.00-21.00

Sted: Dejavu, Jernbanegade 15, 8550 Ryomgård

Tilmeldingsfrist: Den 31. marts.

Tilmeld dig via dette link

Den nuværende programperiode for LAG’erne og FLAG’erne udløber med udgangen af 2022.

Bolig- og Planstyrelsen kickstarter derfor den nye periode 2023-2027 med en række orienteringsmøder fordelt over hele landet, hvor interesserede kan høre mere om LAG- og FLAG-ordningen samt om opstarten af den kommende periode og etableringen af de lokale aktionsgrupper.

Orienteringsmødet er for dig, der ønsker at høre mere om arbejdet i de lokale aktionsgrupper samt om, hvordan du igennem EU eller nationale ordninger kan bidrage til at skabe udvikling i dit lokalområde.

Tilmelding er nødvendig.

Du kan læse mere om den nye programperiode og tilmelde dig mødet på www.livogland.dk.

Her kan du også se, hvor de andre orienteringsmøder afholdes. Tilmeldingsfrist til mødet i Ryomgård er den 31. marts 2022.

Arbejdet i de lokale aktionsgrupper er baseret på lokalstyret udvikling (LEADER), som er en del af flere af EU’s programmer. LEADER-metoden bygger på den grundidé at lokale kræfter – og dermed lokal indsigt og kendskab til lokalområdet – skal danne grundlag for udarbejdelsen af lokalt tilpassede udviklingsstrategier og uddeling af projektmidler til lokale aktører.

Der skal dannes en lokal aktionsgruppe, som er en forening, der består af et partnerskab af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser og organisationer.

Aktionsgruppens bestyrelse kan indstille lokale projekter, der lever op til udviklingsstrategiens målsætninger, til tilskud i Bolig- og Planstyrelsen. Projekterne kan eksempelvis bidrage til at fastholde og etablere nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene i landdistrikterne.

På orienteringsmøderne vil Bolig- og Planstyrelsen holde oplæg og fortælle om processen med etablering af de lokale aktionsgrupper, mens eksisterende aktionsgrupper vil give et indblik i deres arbejde.