Kan havets trussel blive Grenaas styrke?

Publiceret 01-03-2022

Borgere, virksomheder, forsyninger og organisationer skal i løbet af 2022 sammen med rådgivere og Norddjurs Kommune finde frem til en bæredygtig strategi, der kan sikre Grenaa mod stormflod.

Borgere, virksomheder, forsyninger og organisationer skal i løbet af 2022 sammen med rådgivere og Norddjurs Kommune finde frem til en bæredygtig strategi, der kan sikre Grenaa mod stormflod.

Hvordan kan kystsikring være med til at binde by og havn sammen i Grenaa? Og hvordan kan udsigten til højere vandstand og mere voldsomme stormfloder blive til Grenaas styrke?

Det skal et projekt med titlen ’Næse for vand’ være med til at afdække. Det er skudt i gang her i februar, og løber året ud med rådgiverkonkurrence og involvering af berørte borgere og virksomheder, der er truet af oversvømmelse.

Forsyninger, foreninger og organisationer har også mulighed for at deltage. I disse dage er prækvalifikationen af rådgivere sat i gang. I slutningen af maj findes en endelig rådgiver, der skal stå i spidsen for projektet.

Det koster 6,5 milliarder kroner ikke at gøre noget

Projektet ’Næse for vand’ er finansieret af de fire partnere – Norddjurs Kommune, Grenaa Havn, AquaDjurs og Dansk Kyst- og Naturturisme. Samt støtte fra Realdania og Kystdirektoratets partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’. Projektet er blevet til på grund af dystre udsigter:

I de kommende år vil vandstanden i havet blive permanent højere, og Grenaa vil opleve flere og mere voldsomme stormfloder. Risikoen for oversvømmelser stiger, og hvis vi ikke gør noget for at undgå det, vil det ifølge en rapport fra Realdania ødelægge bygninger og infrastruktur for 6,5 milliarder kroner de næste 100 år. Alene i Grenaa.

Samarbejde om kystsikring kan skabe nye værdier

Det er partnerskabets intention at sikre byen mod de voldsomme ødelæggelser. Og når der alligevel skal investeres i kystsikring, så kan man lige så godt investere klogt og samtidig skabe blå og grønne oplevelsesrum med magnetisk tiltrækning, der kalder på ophold og fællesskaber. Det kan være anlæg og udsigter, som imponerer og er attraktive for dem, som bor i byen allerede, men også for turister, tilflyttere og nye virksomheder.

Det kræver samarbejde. Til det har kommunalbestyrelsen blandt andet nedsat et §17 stk. 4 udvalg, der består af partnerne og en lang række andre interessenter.

Udvalget, der holdt sit første møde 2. februar 2022, skal følge projektet og rådgivernes forslag, bidrage med idéer og komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Borgere bliver inddraget

Dialogen omkring projektet er vigtig for Norddjurs Kommune. I det ny nedsatte udvalg er der grobund for dialog med berørte beboere og virksomheder i det bybånd, der strækker sig fra havnen og langs med åen helt op til anlægget. Foreninger vil også blive inviteret til at se muligheder og komme med forslag.

Lige nu sker der en prækvalificering af rådgivere, som skal komme med deres bud på et klimasikret løsningsforslag. Herefter udvælges der tre rådgivere, som skal arbejde mere indgående med projektet. Her har kommunen stillet som en af betingelserne, at der skal være høj grad af borgerinvolvering i det vindende løsningsforslag.

Der er derfor god grund til at være kreativ i forhold til at lave kystsikring, da det giver mulighed for en bedre by, miljø og mere sammenhæng. Kommunen vil annoncere og lave omtale på forskellige platforme, for at gøre projektet synligt og håndgribeligt, så borgere og virksomheder får muligheden for at involvere sig.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Sidsel Kontni Prahm
Skp@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 45

Mere information

Projektet har fået eget §17 stk. 4 udvalget for Bæredygtig udvikling ogklimasikring i Norddjurs holdt sit første møde 2. februar.

Udvalget består af 11 politikere, 8 embedsmænd og rådgivere samt 13 eksterne repræsentanter fra Grenaa Havn, AquaDjurs, Kattegatcentret, Beredskab og Sikkerhed, Dansk Kyst- og Naturturisme, Stena Line, Grenaa Marina, Boligforeningen B45, Grundejerforeningen Åparken, Norddjurs Idrætsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Kystdirektoratet.

Foto: Grenaa Havn A/S
Fotograf: Niels Aage Skovbo, Fokus Foto