Dialogmøde om fremtidens Enslevgård

Publiceret 23-03-2022

Norddjurs Kommune inviterer alle interesserede med til at sætte retningen for genopbygningen af det rekreative område ved Enslevgården.<p>Kom med dine input til dialogmøde i Grenaa den 21. april.

Her ses denne smukke natur omkring enslevgården

Kom med dine input til dialogmøde i Grenaa den 21. april.

De nuværende bygninger på Enslevgården ved Grenaa har tidligere været et yndet besøgsmål for fritidslivet, turister, foreninger og forskellige kommunale tilbud som sundhedshuset og skole-dagtilbud. Men bygningerne er nedslidte, nogle steder næsten farlige. Derfor skal de rives ned, så området igen kan gøres attraktivt for turisme- og rekreative formål, såsom outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf, kano- og bådaktiviteter m.m.

Allan Gjersbøl Jørgensen, formand for Kultur- og fritidsudvalget udtaler:
”Enslevgården er et spændende projekt, der har været noget tid undervejs. Det er en oplagt mulighed for at lave en mere gennemtænkt løsning med nogle gode faciliteter. Og det i et område, der allerede bliver brugt, hvor det så er muligt at udvikle det endnu mere.”

Udvalgsformanden forklarer videre:
“Ovenpå corona er vi mere aktive udendørs, så udvikling af outdoorområdet er vigtigt for at understøtte vores nye motionsvaner, og jeg glæder mig til at arbejde videre med projektet og borgernes input”.

Borgere kan komme med inputs til dialogmøde på Rådhuset i Grenaa den 21. april kl. 17-19.

Se faktaboks for tilmelding.

Faktaboks

Planen for Enslevgården er at etablere toiletbygning samt madpakke og opholdsmuligheder til gavn for områdets brugere, foreninger, turister, skole-dagtilbud m.fl. Nedrivningen sættes i gang foråret 2022, og nye bygning(er) forventes opført senest i 2023.

Nuværende og potentielle brugere samt andre interesserede inddrages i processen, så den bedst mulige løsning bliver skabt indenfor de givne økonomiske rammer.

Dialogmøde 21. april kl. 17-19 på Rådhuset i Grenaa, Gæstekantinen.

Tilmelding via mail til thkp@norddjurs.dk - skriv "Enslevgård" i emnefeltet.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Allan Gjersbøl Jørgensen, fmd. Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.
agj@norddjurs.dk
29 43 49 44

Theis Kaas Pedersen, Fritidskonsulent, Norddjurs Kommune
THKP@NORDDJURS.DK
89 59 40 83