Sammen om børns hverdag

Publiceret 16-05-2022

En varm og tryg velkomst til alle forældre i dagtilbud i Norddjurs kommune.

Mor og børn læser

Fra maj 2022 får alle nystartede børn i dagpleje og vuggestue en ekstra særlig velkomst, når de begynder i dagtilbuddet i Norddjurs Kommune.

Den særlige velkomst består af en lille fin velkomsttaske med inspiration til leg og små hyggestunder i hverdagen.

Lene Mehlsen, skole- og dagtilbudschef:

"Norddjurs kommune vil gerne gøre en særlig indsats for at forældre oplever, at vi er sammen om børns hverdag.

Taskerne skal især give inspiration til børns bevægelse og til udvikling af sprog og lyst til at læse. Bevægelse, sprog og læsning er jo en stor del af børnenes hverdag, når de er i dagtilbud og skole, og det er helt centralt i vores bestræbelser på at udvikle læringsmiljøer, hvor børn deltager og tør livet. Det er vores kerneopgave."

Tak for velkomsten

Velkomsttasken er allerede i brug hos familien Larsen i Auning.

Mia Larsen:

"Tasken er et stort hit hos begge vores børn. Den indbyder til leg, læring, bevægelse, nogle gode snakke og hyggelige stunder. Det er da dejligt med noget inspiration til en travl hverdag.

Vi startede med at kigge i tasken og tog de ting ud der lå deri og snakkede om dem. Dernæst legede vi med bolden, hvor vi spillede til hinanden, kastede den op i luften og ned i en kasse og sluttede af med en lille fodboldkamp ude i stuen.

Vi snakkede også om alle de fine farver der var på bolden. I tasken lå der også en sang i, som handlede om kroppen. Her skulle vi finde vores øre, næse, mund, ryg, mave mm. Tilslut læste vi i den lille bog, hvor vi kiggede på billederne og snakkede om det vi så. Storebror skulle også lige læse den for lillesøster bagefter.

Tasken er efterfølgende blevet taget frem mange gange til stor begejstring for begge børn. De elsker, når vi vil lege med dem."

Indholdet i taskerne knytter sig særligt til to projekter i Norddjurs kommune, nemlig READ og Bevæg dig for livet.

READ er inspiration til forældrenes læsning med deres børn i hverdagen. Læsning er lig med større ordforråd og læseglæde – og så er det lig med nærvær og nærhed.

Lillian Byrialsen, sprog og læsekonsulent og projektleder for READ:

"Med taskerne etablerer vi begyndelsen på den røde tråd, vi gerne vil spinne hen over alle årene i dagtilbud og skole. Den tråd, der udvikler børns sprog, deres lyst til læsning, nysgerrighed på verden, og deres senere udvikling af gode læsefærdigheder. En tråd vi skaber i samarbejde med forældrene hen over alle årene.

Børn og forældre møder nemlig inspiration fra READ materialet hen over årene i dagtilbud og skole. Det er bøger med de gode fortællinger og de spændende oplevelser om alle mulige emner, krible krabledyr, sommerfugle, maskiner mm."

Bevæg dig for livet er et landsdækkende projekt, som Norddjurs kommune deltager i fra 2019 og foreløbigt fem år frem. Det er et samarbejde med DGI og DIF med støtte fra Trygfonden og Nordea-fonden.

Projektet skal fremme muligheder for bevægelse og idræt hos alle borgere i kommunen og især børn og unge. Det skal inspirere til hvordan forældre og børn kan søge bevægelsesfællesskaber gennem lokale foreninger via Aktiv Norddjurs

Forældre og skoler og dagtilbud er vigtige aktører for at bane vejen for et aktivt børneliv, og derfor prioriteres forældresamarbejdet og lokale indsatser i skoler og dagtilbud hvor bevægelse og idræt er i fokus.

Flere dagplejere og dagtilbud i Norddjurs er DGI certificerede gennem et samarbejde med DGI Østjylland.

Helle Ladekjær, konsulent med ansvar for børn og bevægelsesglæde fra DGI Østjylland:

"Børn skal have mulighed for at udvikle et godt og alsidigt bevægelsesfundament. Derfor skal vi sikre dem en aktiv start på livet.

Børn lærer de motoriske færdigheder og bevægelser som de får mulighed for at øve sig i – og det er det! Derfor skal vi give dem mulighed for at øve sig. Til det har de brug for gode rollemodeller gennem deres forældre og andre voksne, der er sammen med dem…

Vi skal lege bevægelsesfærdighederne ind på en sjov måde, hvor de voksne deltager sammen med børnene."

De voksne er bevægelsesrollemodeller

Dagtilbuddene i Norddjurs Kommune har gennem Handleplanen for Sansemotorik og Læring arbejdet med temaet, De voksne som bevægelsesrollemodeller.

Malene Henningsen, fysioterapeut og projektleder for Bevæg dig for livet:

"Gennem projektet har det pædagogiske personale arbejdet med bevidstheden om, hvad det gør ved børns mulighed for bevægelse og leg i dagtilbuddene, når de voksne aktivt deltager i bevægelseslege og aktiviteter sammen med børnene.

Vi ser at de børn der måske vil trække sig og søge væk fra fysisk aktive lege, tør deltage og får bedre mulighed for at øve deres motoriske færdigheder og dermed deltage i fællesskabet, når de voksne er aktive sammen med dem. Bevægelse smitter og glæden ved bevægelse er noget af det vigtigste vi skal prøve at smitte børn med."

Sjove bevægelsesfællesskaber giver mening for børn

I Norddjurs Kommune kan børn og forældre vælge gode bevægelsesfællesskaber i idrætsforeningerne. Mens børnene er små, er det forældrene, der vælger hvilke fritidsaktiviteter børnene skal gå til og når børnene bliver større, er det oftere andre kammerater, der inspirerer deres valg. Men det vigtige er at komme i gang tidligt.

Helle Ladekjær, konsulent med ansvar for børn og bevægelsesglæde DGI Østjylland:

”Børn elsker bevægelse og idrætsforeningerne kan tilbyde sjove bevægelses-/idrætsfællesskaber, som giver børnene mulighed for at afprøve mange forskellige idrætsaktiviteter.

Det er vigtigt at børn, mens de er små, bliver tilbudt alsidige idrætsaktiviteter, så de får en bredere bevægelseserfaring, de kan tage med sig videre i livet. På den måde vil de nemmere senere i livet kunne skifte mellem de forskellige idrætsaktiviteter."

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Lene Mehlsen Thomsen, Skole- og dagtilbudschef, Norddjurs Kommune
Mail: lemt@norddjurs.dk
Tlf.: 42 72 92 19

Malene Henningsen, fysioterapeut og projektleder for Bevæg dig for livet
Mail: malh@norddjurs.dk
Tlf.: 23 28 93 88

Lillian Byrialsen, sprog og læsekonsulent og projektleder for READ
Mail: lilb@norddjurs.dk
Tlf.: 20 25 93 72

Helle Ladekjær, konsulent fra DGI Østjylland:
Mail: helle.ladekjaer@dgi.dk
Tlf.: 20 59 07 53

Mor, Mia Larsen Auning
Tlf.: 20 74 87 95

På billedet: Mor, Mia sidder med sine to børn, Vilma på 9 måneder og storebror Karl-Emil. De pakker velkomsttasken ud og læser om Jeppe.