Nye satser for befordringsgodtgørelse gældende fra 1. jan. 2022

Publiceret 03-05-2022

Skatterådet har d. 26. april 2022 ændret satsen for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft.

Norddjurs logo

Satsen er ekstraordinært ændret pga. stigende benzinpriser.

Satsen er ændret fra 0,99 kr til 1,08 kr pr. km. Satsen gælder pr. 1. januar 2022.

Det vil være muligt for borgere, som har modtaget befordringsgodtgørelse i perioden fra d. 01.01.22 i forbindelse med deltagelse i tilbud via jobcentret fx praktik og hvor afstanden er mere end 24 km tur/ retur, at få efterreguleret udbetalingen i forhold til den nye sats – jf LAB § 175.

Dette kan ske ved at rette henvendelse til din nuværende eller tidligere sagsbehandler i Jobcentret eller Ungeindsatsen.