Velkommen til det nye norddjurs.dk

Publiceret 16-06-2022

Norddjurs Kommunes hjemmesider har fået en tiltrængt teknisk og designmæssig ansigtsløftning.

Norddjurs Kommunes hjemmesider er kommunens største kommunikationsplatform.

Hovedsiden, norddjurs.dk, har alene ca. 600.000 besøgende om året, så det er vigtigt, at siderne er opdaterede i forhold til de krav, der er til den moderne hjemmeside.

Teknisk og designmæssigt var det gamle setup blevet forældet og for svært at tilrette, så tiden var inde til noget nyt.

Stort fokus på tilgængelighed

Der er til stadighed et stigende fokus på tilgængelighed for de medborgere, som af den ene eller anden årsag kan have svært ved at navigere på en hjemmeside. Det gælder f.eks. i forhold til synshandicap eller læsevanskeligheder, som rammer rigtig mange af os.

Det er noget, som Norddjurs Kommune har haft meget fokus på, og på den nye hjemmeside kan vi i statistikken allerede nu se store forbedringer på dette punkt.

Dog er det ikke tid til at hvile på laurbærrene, da vedligehold af hjemmesiden med fokus på tilgængelighed er en opgave, som vi hele tiden skal have vores opmærksomhed rettet på.

Når de nye hjemmesider har været udgivet i nogle uger, vil vi derfor i samarbejde med et firma, der er specialiseret i tilgængelighed på hjemmesider, evaluere og teste de nye sider endnu engang for at være sikre på, at de tekniske og kommunikationsmæssige udfordringer med tilgængelighed bliver mødt og rettet.

Gennemgang og kvalitetssikring af indhold

Igennem de sidste måneder har kommunens korps af hjemmesideredaktører ydet en kæmpe indsats for at gennemgå, tilrette og kvalitetssikre indholdet på hjemmesiderne.

Igennem de mere end ti år, de gamle hjemmesider har eksisteret, er der naturligvis meget indhold, som mister noget af sin aktualitet eller som kræver et ekstra kritisk øje. Vi snakker derfor her om tusindvis af sider og dokumenter, som er blevet gennemgået.

Processen har berøringsflader i hele kommunens organisation, så samarbejdet på tværs af de forskellige enheder har været intensivt.

På den nye hjemmeside har vi nogle helt andre og smarte værktøjer, som bl.a. har gjort det muligt at skære ned på antallet af sider, så navigationen bliver kortere og mere overskuelig. Også her taler statistikken sit tydelige sprog. Flittig brug af besøgsstatistik og nye tekniske muligheder har faktisk mere end halveret sidetallet, så indholdet gerne skulle stå skarpere og mere relevant.

Væsentlige forbedringer i forhold til redaktion

Det er ikke kun i det offentligt tilgængelige indhold, at der er mærkbare forbedringer.

Når hjemmesideredaktørerne logger på hjemmesiderne for at rette til eller tilføje indhold, mødes de af hurtigt, moderne og tidssvarende software, som giver mange flere muligheder for indhold og en meget hurtigere og behagelig oplevelse for redaktøren.

Det sparer tid og ressourcer for den enkelte redaktør.

Aldrig 100%

En hjemmeside sover aldrig og er aldrig 100% korrekt. Der vil altid være en stavefejl, et dødt link eller noget tekst, der skal rettes. Især her i begyndelsen, hvor så meget indhold er blevet flyttet og oprettet, må der påregnes mangler og fejl.

Vi har software, som overvåger vores sider for mange af de tekniske fejl, men vi har også brug for de besøgendes vågne blik.

Møder du en fejl på de nye hjemmesider, eller har du spørgsmål til indholdet, kan du benytte feedback-modulet nederst på siderne, eller du kan sende en mail ind til kommunes webadministrator på nih@norddjurs.dk, og der vil blive taget hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.

Vi håber, du vil tage godt imod de nye hjemmesider.

Se forsiden på den gamle og den nye hjemmeside her:

Den gamle forside
Den nye forside