Så er den her: Norddjurs Kommunes Grønne Finalebog

Publiceret 02-06-2022

Biodiversiteten trues lokal, nationalt og globalt.

Derfor inviterede Miljøminister Lea Wermelin i foråret 2021 landets kommuner til at dyste om at blive Danmark Vildeste Kommune. Du kan læse om konkurrencen her: www.dkvild.dk.

Vi kan nu præsentere Norddjurs Kommunes ”Finale Grønbog”, som har fokus på at fastholde, forbedre og udvide naturarealer ved Glatved Strand, der i forvejen har en særdeles høj biodiversitet. Den store mangfoldighed skyldes især de mange kalkoverdrev, der er dannet ved kysten på højtliggende kalk, sand, sten og grus i tidligere råstofgrave.

Norddjurs Kommune har i forvejen mange år fastholdt og skabt nye levesteder for planter, laver, insekter, mosser, svampe osv. ved maskinel naturpleje i området. Dette udvides og forbedres fremover med ny ekstensiv græsning, der vil skabe variation og nye levesteder, og en ny samlet plejeplan. Den nye græsning blev præsenteret på et borgermøde, hvor der var stor opbakning til projektet.

Store naturområder er mere robuste overfor skadelige påvirkninger og indeholder flere levesteder. Derfor har vi også undersøgt, om der kan skabes endnu mere enestående natur ved opkøb af tidligere råstofgrave. Det ser det ud til.

Indsatsen på naturområderne danner en fin sammenhæng med at det kommunale affaldsanlæg Reno Djurs efterbehandler alle deponiarealer for at skabe biodiversitet, med at der er en biologisk spredningskorridor med diverse naturområder syd for kommunegrænsen og med at der laves biodiversitetsvenlig drift på områdets rundkørsel og vejrabatter.

Alt synes vi selv, at projektet lever op til at være nytænkende, engagerende, vedvarende, stort og intelligent, dvs. lever op til de kriterier, som kommunerne bedømmes efter.