Nye anbefalinger ifm. kugledyner

Publiceret 08-06-2022

Ny praksis i forhold til bevilling af kugledyner til unge under 18 år.

Norddjurs Kommune-logo

Ankestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at de er blevet opmærksomme på nye anbefalinger omkring medicinsk behandling af unge under 18 år.

Hvis du i perioden fra den 19. august 2019 og til d.d. har fået afslag på bevilling af en kugle- eller kædedyne, med begrundelse i at relevant medicinsk behandling ikke er afprøvet, kan du få sagen genoptaget.

Du skal i givet fald kontakte Sundhed og Omsorg, Visitationen, på telefon 89 59 21 10 eller sende mail med ønske om genoptagelse til sundhed@norddjurs.dk.