Veje omkring havnen i Grenaa afspærret fra lørdag aften

Publiceret 29-01-2022

Norddjurs Kommune afspærrer flere veje i havneområdet i Grenaa som følge af varslinger om forhøjet vandstand søndag morgen.

Stormen Malik presser masser af vand ind i de indre danske farvande, og derfor har DMI udsendt varsel om forhøjet vandstand i blandt andet Norddjurs Kommune. Her vil vandstanden toppe søndag morgen og forventeligt give problemer med oversvømmelser i primært Grenaa.

Kommunen vil i løbet af lørdag aften etablere afspærringer af veje i og omkring havneområdet i Grenaa for at undgå gennemkørende trafik på de veje, som er i størst risiko for at blive oversvømmet. Samtidig opfordres bilister til så vidt muligt ikke at parkere inden for de afspærrede områder.

Medarbejdere fra kommunen vil også være til stede i Allingåbro, hvor borgerne opfordres til at være opmærksomme på risikoen for oversvømmelser fra åen.

Her vil vejene blive spærret af
Helt konkret vil der blive etableret afspærring omkring Havnebyen i Grenaa, således at området er afspærret fra midnat.

  • Der vil være afspærring ved tankstationen mod vest, ved Dronningebroen/Kystvejen mod syd, ved Strandgades udmunding i Kattegatvej, ved selve havnen ved Friskfisken mod øst samt et stykke af Kalkværksvej mod nord.
  • Det forventes, at Kattegatvej kan holdes åben for gennemkørsel i hele perioden.
  • Åboulevarden holdes åben længst muligt, men forventes spærret på en strækning øst for Tove Ditlevsens Vej i den periode, hvor vandstanden er højest.
  • Der indsættes en bemandet vagtbil ved tankstationen fra kl. 04.00 natten til søndag med henblik på at føre de nødvendige tilsyn med afspærringer i området.

Afspærringerne forventes at blive ophævet i løbet af søndagen.

Situationen følges løbende og eventuelle relevante informationer vil blive delt via Facebook og kommunens hjemmeside.