Til orientering

Publiceret 03-01-2022

Vedr. bygge- og fældearbejde på ”Gartnerigrunden” i Auning

Vedr. bygge- og fældearbejde på ”Gartnerigrunden” i Auning

En privat entreprenør har planlagt udtynding og fældning af træer på ”Gartnerigrunden” i Auning med opstart i første uge af januar 2022.

Dette sker i forbindelse med forberedelser forud for et privat byggearbejde på Gartnerigrunden.

 Der er derfor markeret træer og buske i et krat ved det sydlige skel mellem Byparken og ”Gartnerigrunden”.

Ved det nordlige skel vil entreprenøren opstille et byggehegn  – derfor vil p-pladserne, som i dag er på privat areal, blive sløjfet, og Driftscenter Norddjurs vil etablere andre ved hundeskoven i stedet.