Søsætter algeeventyr med lokal sparring og EU-midler

Publiceret 11-02-2022

Pure Algae satte turbo på udviklingen med NFLAG-midler, som du kan søge indtil den 25/2 2022. Alge-iværksætterne fremhæver særligt den gratis lokale sparring, som de anbefaler alle at benytte sig af når de søger. Får man midlerne, kan de nemlig bringe virksomheden videre til det næste niveau.

Pure Algae er en 3 år gammel iværksættervirksomhed, som nu kun er få skridt væk fra visionen om at lave anlæg, der producerer højværdi-tang ud af spildevand fra landbaseret fiskeopdræt.

Netop nu er de i gang med at færdigbygge en democontainer, der er finansieret af de EU-betalte FLAG-midler. Containeren skal vise driftsikkerheden og udbyttet ved den nye teknologi, og overbevise kunderne, så de første anlæg kan komme ud at stå ved flere fiskebassiner i løbet af i år.

"Markedet kan pt. ikke stille efterspørgslen på tang, særligt ikke grøn tang til helsekostmarkedet. Et af målene med demo-containeren er at vise, at den kan producere 2 ton tang om året, og dermed levere en god ekstra indtjening til fiskeopdrættere med recirkulationsanlæg."

Det fortæller ingeniøren og virksomhedsejeren Esben Rimi Christiansen, inden han fortsætter:

"En anden effekt vi vil demonstrere ved anlægget er, at opdrætterne kan forøge deres produktion af fisk, fordi tang-anlægget supplerer de filtre, som landbaserede fiskeopdræt bruger til at reducere kvælstofudledningen. I sidste ende bliver fiskemængden oftest begrænset på grund af udledningsgrænser i produktions-tilladelsen, så når man kan lave denne 2 trins-rensning med både biomasseopsamling og afgasning, vil det give mulighed for at øge produktionen indenfor det eksisterende setup. Det er vi i gang med at undersøge sammen med Aarhus Universitet, der laver data-indsamling og analyse både på vores anlæg og et forsøgsanlæg vi har solgt til dem."

Den algegrønne fremtid

Den unge virksomhed med fire fuldtidsansatte har styr på de nære fremtidsplaner. Det omfatter at få teknologien certificeret i stil med iso22000 godkendelsen for fødevaresikkerhed, ligesom de først vil leje container-systemerne ud, således at de ikke skræmmer kunder bort med usikkerhed omkring vedligeholdelsesudgifter.

På noget længere sigt skal anlægget fuldautomatiseres, så det svarer til et selvrensende og selvhøstende akvarie, der som et bistade blot kan stilles op ved kunden, blive koblet til og udføre sin funktion.

Men før det kommer så vidt, stiler Pure Algae efter at have en gennemtestet teknologi og salgsklare containere i 2023. Og så skal de måske ud at sejle på det internationale marked, da der kun er 6 landbaserede anlæg i Danmark, som recirkulerer saltvand. Og Esben Rimi Christiansens grønne alger vokser pt. kun i saltvand.

Søg NFLAG-midler og brug den lokale LAG-koordinator

Pure Algae har haft stor succes med at søge finansiering fra fonde og puljer, hvor de har rejst adskillige millioner kroner, og den delvise FLAG-finansiering af demo-containeren er med til at virksomheden kan tage store og sikre skridt fremad, fortæller Esben Rimi Christiansen:

"Det har sat gang i vores udvikling og skalering, og så har det været mindre risikobetonet for os at investere i de systemer, vi ønsker at få ud til kunderne. Med finansieringen har vi undgået at komme for hurtigt ud på markedet, så vi i stedet kunne udrydde børnesygdomme her på havnen, uden at genere vores fremtidige kunder."

Iværksætteren har flittigt benyttet sig af de gratis tilbud om sparring i Norddjurs, bl.a. begge gange de fik bevilget penge fra FLAG- og NFLAG puljerne. Og Esben Rimi Christiansen opfordrer til at søge hjælp og sparring hos den lokale LAG-koordinator Helle Breindahl, hvis man overvejer at søge midler:

"Der er enormt meget administrativt forbundet med FLAG-finansiering, så for at komme ordentligt igennem det, og være sikker på man ikke laver fejl, skal man være i tæt sparring med den regionale koordinator. Og Helle er en rigtig stærk koordinator, der har hjulpet os med at navigere sikkert igennem systemet," fortæller han.

NFLAG-puljen har ansøgningsfrist d. 25. februar 2022 kl. 12, ligesom der kommer en LAG-ansøgnings-frist til sommer, og en NFLAG-ansøgningsfrist til efteråret.

Du kan læse mere på hjemmesiden for LAG Djursland på www.lag-djursland.dk.

For hjælp til ansøgning om NFLAG-puljemidler kontakt

Helle Breindahl, LAG-koordinator
koordinator@lag-djursland.dk

For yderligere oplysninger eller kommentarer om Pure Algae kontakt:

Camilla Rafael Jensen, Pure Algae - Head of relations
+45 32 67 34 99
camilla@purealgae.dk