Nyt frivilligråd klar til 2022

Publiceret 14-02-2022

Norddjurs Kommunes nye frivilligråd mødtes for første gang den 10. februar 2022. Her valgte frivilligrådet en formand og næstformand.

Norddjurs Logo

Ét nyt medlem i frivilligrådet

Frivilligrådet fik ét nyt medlem, da der i januar blev afholdt valg til rådet.

Det nye medlem er Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald.

Valget blev afholdt som elektronisk valg grundet situationen med COVID-19.

Dermed består frivilligrådet i 2022 af:

Kategori: Ældre og pensionister

Henning Jensen, Digterparkens Venneforening (genvalgt)
Dagny Trans Arendt, Ældre Sagen Rougsø Sønderhald (nyvalgt)

Kategori: Sundhed, sygdom og handicap

Kai Hansen, Åstrup på tværs (siddende)
Annette Nielsen, Solstrålen Norddjurs (siddende)

Kategori: Andre foreninger

Henning Hansen, Røde Kors Rougsø (genvalgt)
Lisbeth Hougaard, Cafe Grenaa og Social Drive Out (siddende)

Kategori: Børn og unge

Vakant
Vakant

Som suppleant i gruppen "Ældre og Pensionister" er Karin Inge Poulsen, Norddjurs Motionsvenner valgt.

Det er desværre ikke lykkedes at skaffe kandidater til kategorien "Børn og unge".

På frivilligrådets første møde den 10. februar 2022 blev Henning Hansen genvalgt som formand og Annette Nielsen blev genvalgt som næstformand.

Bindeleddet til Norddjurs Kommune

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via frivilligrådets årlige dialogmøde med voksen- og plejeudvalget.

Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen, som uddeles hvert år.

Frivilligrådet er med deres arbejde med til at skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers indsats rundt om i kommunen. Frivilligrådet er også central i arbejdet med at arrangere Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.

Frivilligpuljen 2022

Frivilligpuljen er i 2022 på 350.000 kr., som fordeles til frivillige initiativer på det sociale område.

Frivilligrådet blev på sit møde den 10. februar 2022 orienteret om tidsplanen for uddeling af frivilligpuljen. Der er frist for ansøgninger den 1. marts 2022, og ansøgninger kan sendes via www.norddjurs.dk/frivilligpuljen

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for frivilligrådet
Henning Hansen
henninghansen1954@gmail.com
Tlf. 26 82 88 83

Velfærdssekretariatet i Norddjurs Kommune
velfaerd@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 31