Når frivillige gør en forskel

Publiceret 04-02-2022

Den 20. januar 2022 var Ole Bak i gang med at trække invasive arter op sammen med 11 andre frivillige på Fuglsang Hede ved Grenaa.

Den 20. januar 2022 var Ole Bak i gang med at trække invasive arter op sammen med 11 andre frivillige på Fuglsang Hede ved Grenaa.

Selvom det var hårdt at trække vedplanter op, så synes Ole Bak, at det er vigtigt, at private også hjælper til med at holde naturen vedlige.

”Jeg er en ganske almindelig borger i Grenaa, og jeg synes, det er helt fantastisk, at vi har så meget natur,” fortæller Ole Bak, der er tidligere bankmand.

”Fuglsang Hede er helt unik, og jeg ved, at mange borgere nyder den,” fortæller Ole, der synes, at det er en fornøjelse at kunne hjælpe, fordi arbejdet på heden ud over at gavne naturen også giver motion og frisk luft.

Norddjurs Kommunes biolog Annette Limborg Madsen er også meget glad for samarbejdet med de frivillige.

Hun fortæller, at kommunens naturteam tilrettelægger naturplejen, som kommunen har pligt til at lave som ejer af et beskyttet naturområde. Hun fortæller, at kommunens egen plejeindsats laves med maskiner, men at den manuelle indsats, som de frivillige laver, er et rigtig godt supplement til maskinerne. Hun siger også, at det en stor fornøjelse at samarbejde med de mange dedikerede borgerne, der gerne vil gøre en indsats for deres lokalområde.

Det nye frivillige plejelaug har indtil nu arbejdet 3 gange på heden i Grenaa. Alle gange med højt humør og stor effektivitet.

Her er der fjernet invasive arter som glansbladet hæg og gyvel, udtyndet døde hedelyng og tyndet i ud krat, samtidig har man også sørget for at bevare arter, der har betydning for insekter, at bevare døde træer og andet, kan sikre størst mulig biologisk mangfoldighed i området.

Udover den maskinelle og den manuelle pleje plejes store dele af heden med græsning.

Af hensyn til flora og fauna genoptages arbejdet først i det sene efterår og til vinteren, og her er plejelauget klar.

”Vi er bare nogle private, der gerne vil hjælpe så godt, vi kan,” fortæller Ole Bak, der også selv er klar på at hjælpe til på heden igen i efteråret.