Konstituering af ældrerådet i Norddjurs Kommune

Publiceret 14-02-2022

Norddjurs Kommunes nye ældreråd mødtes for første gang den 10. februar 2022. Her valgte ældrerådet en formand og næstformand.

Ved ældrerådsvalget den 16. november 2021 blev der valgt 9 medlemmer og 2 suppleanter til ældrerådet i Norddjurs Kommune for perioden 2022-2025.

Det nye ældreråd består af følgende 9 medlemmer:

 • Else Jacobsen, Grenaa
 • Gitte Eilersen, Ørum
 • Hans Erik Nielsen, Grenaa
 • Yvonne Karnøe, Udby
 • Rita Kirkegaard, Auning
 • Knud Sejersen Nielsen, Ørsted
 • Benthe Andersen, Ålsrode
 • Anne-Marie Schougaard, Fannerup
 • Knud Birch Kristensen, Auning

Som suppleanter er i rækkefølge valgt:

 • Georg Hansen, Grenaa
 • Henrik Lemberg, Ginnerup.

Konstituering

På grund af situationen med COVID-19 har det først været muligt for ældrerådet at konstituere sig på et møde torsdag den 10. februar 2022.

Her konstituerede rådet sig med Gitte Eilersen som formand og Yvonne Karnøe som næstformand.

Om ældrerådet

Ældrerådet i Norddjurs Kommune rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der har betydning for ældre borgere.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for ældrerådet
Gitte Eilersen
gitteeilersen@live.dk
Tlf. 61 39 19 69

Velfærdssekretariatet i Norddjurs Kommune
velfaerd@norddjurs.dk
Tlf. 89 59 40 31