Gode Relationer i Familien – redskaber hertil

Publiceret 21-02-2022

Familiehuset tilbyder forældrekursus for forældre, der oplever, de kommer til at skælde for meget ud, og at der i hverdagen er for mange småkonflikter.

Familiehuset tilbyder forældrekursus for forældre, der oplever, de kommer til at skælde for meget ud, og at der i hverdagen er for mange småkonflikter.

Forældregruppe i Familiehuset i Grenå

Opstart:

Tirsdag d. 19.april, kl. 16.00

Familiehuset tilbyder forældrekursus for forældre, der oplever, de kommer til at skælde for meget ud, og at der i hverdagen er for mange småkonflikter. Kurset retter sig mod børnefamilier med børn mellem 3 og 13 år.

Forløbet giver redskaber til, hvordan det positive samspil i familien kan øges, så konfliktniveauet mindskes.

Forløbet strækker sig over 7 uger, hvor vi mødes en gang om ugen fra 16.00 til 17.30.

Der vil være konkrete hjemmeopgaver, så man kan gøre sig erfaringer med redskaberne.

Der vil være en telefonsamtale imellem mødegangene.

Ved interesse eller ønske om yderligere informationer kontakt:

Familiebehandler Anna-Birgitte Krabbe
Tlf.: 29 33 02 66