Nye grønne investeringer på vej til Grenaa

Publiceret 02-12-2022

Der er nu indgået aftale om salg af areal til virksomhed, der planlægger at opføre et bioraffinaderi tæt på havnen i Grenaa.

Skitsetegning over muligt anlæg

Norddjurs Kommune har indgået en betinget aftale om salg af areal ved Åstrup Mark til Biofuel Technology A/S og Biofuel Projects ApS.

Deres plan er at stå for opførelsen af Grenaa Bioraffinaderi, som via nye teknologier vil producere ikke-gylle baseret grønt brændstof til danskerne.

Biofuel Technology A/S og Biofuel Projects ApS forventer, at der på det færdige anlæg vil være mindst 25 faste arbejdspladser.

Nærheden til Grenaa Havn er valgt som den ideelle beliggenhed med god mulighed for at modtage råvarer og udskibe biobrændstoffer.

"Vi er meget glade for den interesse, der er for at investere i vores kommune. Det planlagte bioraffinaderi vil være et led i den grønne omstilling, og det er positivt for erhvervsudviklingen i kommunen, når virksomheder ønsker at investere og etablere sig i vores område", udtaler Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs Kommune.

Biofuel Technology A/S og Biofuel Projects ApS planlægger at producere biometan, som er et flydende brændstof, der kan bruges til transport og maritime formål.

Råvarerne til produktionen vil være halm og træflis og grøn strøm fra de sol- og vindanlæg, der findes i området. Der kommer ikke til at indgå gylle i produktionen på bioraffinaderiet.

Palle Møldrup Andersen, der er administrerende direktør og ejer af Biofuel Projects ApS og Torben A. Bonde, der er administrerende direktør og ejer af Biofuel Technology A/S, er begge allerede optaget af de næste skridt:

"Vi ser frem til samarbejdet med både andre virksomheder i Grenaa og med Norddjurs Kommune. Vi har oplevet stor opbakning til vores ambitioner om at bidrage til en grønnere fremtid".

Den indgåede handel mellem Norddjurs Kommune og Biofuel Technology A/S og Biofuel Projects ApS er betinget af, at partnerne ansøger og opnår de nødvendige tilladelser for at opføre bioraffinaderiet.

Der vil fortsat være en tæt dialog mellem Norddjurs Kommune og Biofuel Technology A/S og Biofuel Projects ApS om de næste skridt.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Kasper Juncher Bjerregaard, borgmester
Norddjurs Kommune
Mobil: 51 23 86 14
Mail: kjb@norddjurs.dk

Torben A. Bonde, adm. direktør
Biofuel Technology A/S
Mobil: 21 49 59 40
Mail: tab@biofueltechnology.dk

Palle Møldrup Andersen, adm. direktør
Biofuel Projects ApS
Mobil: 20 93 06 80
Mail: Palle@lipa.nu