Tilfredshed med dagplejen helt i top

Publiceret 17-08-2022

95% af forældrene med et barn i dagplejen i Norddjurs Kommune er samlet set tilfredse med det tilbud, deres barn modtager.

Dagplejer med glade børn

Dagplejen i Norddjurs Kommune ligger derfor helt i top blandt landets kommunale dagplejer, når man spørger forældrene.

En ny undersøgelse fra Indenrigs- og boligministeriet viser, at forældre generelt er tilfredse med deres børns dagtilbud, men særligt tilfredsheden med dagplejen er ikke til at tage fejl af.

På landsplan ligger den gennemsnitlige tilfredshed med dagplejen på 92%, mens hele 95% af forældrene til børn i dagplejen i Norddjurs Kommune, svarer at de samlet set er tilfredse med tilbuddet. 115 forældre til et barn i dagplejen har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til knap 40% af forældrene.

Den høje tilfredshed gør sig gældende på alle parametre - uanset om forældrene bliver spurgt ind til personalets aktiviteter i dagligdagen, understøttelse af barnets sproglige udvikling eller samarbejdet med forældrene - er tilfredsheden med dagplejen bare lidt højere sammenlignet med de øvrige dagtilbud i kommunen.

Nærhed og højt fagligt niveau

Nærhed, tryghed og det hjemlige miljø er afgørende for, at forældre med stor tilfredshed sender deres barn i dagpleje, hvis du spørger Dan Brouer, som er forælder til et barn hos en dagplejer i Auning:

"Man føler ikke, at ens barn er én af mange, og man ved, hvem der passer ens barn," fortæller han og fortsætter: "Og så oplever jeg, at der bliver taget hensyn til det enkelte barn."

Derudover lægger Dan Brouer vægt på, at man som forælder oplever et højt fagligt niveau blandt dagplejerne, hvor der er fokus på læring og udvikling af børnene.

At tilfredsheden med dagplejen i Norddjurs Kommune er særlig høj, overrasker ikke pædagog og dagplejer Jeanette Jensen:

"Det er ikke ligegyldigt, at vi har en kommune og ledelse, som vil og prioriterer dagplejen. De giver muligheden for, at vi kan udvikle os og have et højt fagligt niveau." Og lægger hertil vægt på, at den høje faglighed og brede erfaring blandt kommunens dagplejere, gør dagplejen attraktiv.

Fremtidsudsigter for dagplejen

Trods høj tilfredshed med dagplejen kan det på sigt blive en udfordring at stille dagplejepladser nok til rådighed. I Norddjurs Kommune oplever man et stigende børnetal, og samtidig også udfordringer med at rekruttere nye dagplejere.

Denne udfordring forventes kun at blive større i takt med at en stor del af kommunens dagplejere nærmer sig pensionsalderen. Men Dan Brouer synes, det er ærgerligt, hvis der med tiden bliver færre dagplejepladser:

"Mange børn kan have glæde af det. Der er plads til forskelligheder blandt børnene, og det er en god mulighed for at starte sit liv væk fra mor og far," og uddyber: "Der er tid til ro og fordybelse, men også mulighed for at være sammen i større omfang, når dagplejerne mødes."

Det er dog ikke kun forældrene, som synes, at det hjemlige aspekt er en fordel ved dagplejen. Jeanette Jensen fremhæver:

"Den helt tætte relation man som dagplejer har til barn og forældre", som et meget positivt aspekt ved arbejdet. Derudover ser hun det også som en fordel, at hun kan involvere sin egen familie i arbejdet: "Jeg synes, at jeg som dagplejer, er privilegeret ved at kunne tage min egen familie med på arbejde hver dag".

I Norddjurs Kommune er man derfor optaget af, hvordan man fortsat kan gøre det attraktivt at være ansat som dagplejer i kommunen, og give forældre, der ønsker en dagplejeplads, mulighed for det.

"Det er dejligt, at så mange forældre i Norddjurs Kommune er tilfredse med deres barns dagplejetilbud, og det falder positivt tilbage på vores dygtige dagplejere og ledere, som hver dag gør en stor indsats for at give Norddjurs' yngste børn gode betingelser for trivsel og udvikling. Men det understreger også, at vi fortsat skal arbejde aktivt for at fastholde og rekruttere dagplejere. De seneste år har vi prioriteret at tilbyde uddannelse til vores dagplejere, og vi har senest ansat 8 dagplejere, som starter op de kommende måneder. Men vi forventer stadigvæk at få brug for flere dagplejere i den kommende tid," udtaler Skole- og Dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen.

Læs den fulde brugertilfredshedsundersøgelse på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Lene Mehlsen Thomsen
LEMT@norddjurs.dk
Tlf.: 42 72 92 19