Jobmesse i Gjesing en stor succes

Publiceret 25-08-2022

Jobmesse i Gjesing forsamlingshus var en stor succes for ukrainere og for de fremmødte virksomheder.

Der bydes velkommen til jobmesse.

Det var en noget atypisk forsamling, beboerne i Gjesing mandag kunne se ved byens forsamlingshus. Meget langt fra de store familiefester, som Gjesinghus ellers ofte lægger lokaler til.

60 ukrainske kvinder, en god håndfuld med et barn på hoften, tre mænd og otte tolke var mandag troppet op til jobmesse i byens forsamlingshus. Ukrainerne udviste en imponerende iver efter at komme i arbejde, til gavn for de fremmødte virksomheder og skoler.

Jobmessen førte blandt andet til 18 interesse-opskrivninger på SOSU-skolen, en svineavler som fik besat sine stillinger, 3 potentielle elever til Kalø landbrugsskole og et rengøringsselskab fra Grenaa, der kommer hjem med mange lovende kontakter.

"Vores erfaring er, at dem der kommer, de er ihærdige og villige til at give den en skalle," fortæller André Ravn Thinnesen, direktør for Activ Rengøring i Grenaa. Firmaet har i forvejen to ukrainere, og efter i dag får de formentlig flere, fortæller direktøren:

"Med hjælp fra tolken har vi haft en del snakke, hvor flere virkede meget interesserede."

De interesserede sender Activ Rengøring en mail med flere oplysninger, og så mødes de enkeltvis med mere tid til en konkret snak og ordentlig forventningsafstemning.

Der var også stor interesse for SOSU-skolen i Randers, som i forvejen har gode erfaringer med østeuropæiske elever. Her er det et krav, at deltagerne har bestået danskprøve 2, og det har de færreste fordrevne fra Ukraine lige nu. Det problem bliver dog hurtigt løst, mener skolen. For flere unge ukrainere vil gerne have mere intensiv sprogundervisning, ligesom flere har en sundhedsfaglig uddannelse med i bagagen.

Dermed vil de være nogle super-elever, når de kommer ud på plejehjemmene.

Arrangementet blev rammet ind af Norddjurs Kommunes formænd for henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Og målet med konferencen er vigtigt, understreger Karoline Bergkvist Søgaard, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune:

"Et job gør, at ukrainerne kan få genopbygget en tilværelse, som man kan leve i. Det giver kontakt til andre mennesker, en kontakt til det samfund, man er kommet ind i, og giver mulighed for at forsørge sig selv."

Norddjurs Kommune modtager 85.000 kroner i bonus fra staten, for hver ukrainer som er i beskæftigelse i seks måneder. Med tanke på at Norddjurs Kommune allerede har 56 beskæftigede ud af 138 fordrevne ukrainere i den arbejdsdygtige alder, kan kommunen altså se frem til en klækkelig bonus. Men værdien er meget mere end 85.000 kr. fastslår udvalgsformanden:

"Vi skal altid gøre en indsats for at få mennesker i arbejde, fordi det giver værdi både vores kommune og for den enkelte borger. Den økonomiske gevinst giver så mulighed for at gøre indsatsen ekstra god," forklarer Karoline Bergkvist Søgaard og tilføjer:

"Den store opgave nu er at bygge videre på den succes, vi har haft i starten, ved at få dem, som har haft sæsonarbejde, i gang med et fast arbejde."

De har ild i øjnene

Der var indgået aftaler med 11 virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at komme til messen. Men afbud på dagen grundet sygdom og en række udeblivelser betød, at der stod samtaleborde tomme. Niels Ole Birk, formand for Erhvervsudvalget i Norddjurs Kommune, beklagede dette og rettede derpå fokus på det store udbytte, som der kom ud af dagen. Og til andre virksomheder kommer han med følgende opfordring:

"Jeg talte med en ung ukrainsk kvinde, hun havde selv fundet et sæsonarbejde og leder nu efter at fast job omkring Grenaa. Hun havde ild i øjnene. Jeg fornemmede, at det her vil hun rigtig gerne. Det er er en ressource for de virksomheder, som mangler arbejdskraft, det har vores virksomheder med den allerede høje beskæftigelse for ukrainere vist. Og jeg er stolt over de virksomheder, som er med til at tage det her sociale ansvar." - Niels Ole Birk, formand erhvervsudvalget Norddjurs Kommune

Hvis man som virksomhedsejer overvejer, om man kunne have en jobåbning, der kan besættes af en ukrainer, opfordrer Norddjurs Kommune til at kontakte jobcentrets virksomhedsservice på telefon 23 99 42 38 eller mail virksomhedsservice@norddjurs.dk.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Karoline Bergkvist Søgaard, fmd. Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune
Mail: karos@norddjurs.dk
Tlf.: 51 51 75 71

Niels Ole Birk, fmd. Erhvervsudvalget i Norddjurs Kommune
Mail: nobn@norddjurs.dk
Tlf.: 21 67 03 15