Stort lokalt bidrag til udviklingen af Skovskolen

Publiceret 17-08-2022

Lokale borgere har leveret stort engagement og gode inputs til analysearbejde i forbindelse med udviklingen af Skovskolen.

Brugsuddeler Anders Rasmussen

Skovskolen, beliggende ved Auning, udvider og udbygger i disse år de fysiske rammer for sine aktiviteter. Det sker på baggrund af et stigende antal studerende og ansatte som følge af de nye uddannelser til skov- og landskabsingeniører henholdsvis vildtforvalter.

Udbygningen sker i et ambitiøst samarbejde mellem Skovskolen under Københavns Universitet, Løvenholm Fonden og Norddjurs Kommune og med inddragelse og involvering af lokale borgere fra Auning-området.

Inddragelsen af lokale sker med henblik på at understøtte analysearbejdet i tilknytning til udvikling af Skovskolen, hvor bl.a. visioner for byggeri af campusområde, miljømæssig påvirkning og klimaaftryk, socio-økonomisk potentiale samt afsmittende effekt for Norddjurs Kommune skal belyses.

Derudover skal erhvervsudviklingspotentialet afdækkes i forhold til, hvilke betydning Skovskolen kan få i relation til vidensopbygning for fremtidens bæredygtige byggeri og grønne byggematerialer.

Konsulenthusene Hele Landet og Damvad Analytic har sammen med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet siden årsskiftet arbejdet med analyserne iværksat af Skovskolen, den filantropiske forening Realdania og Norddjurs Kommune.

De har siden februar måned faciliteret en lang række møder med repræsentanter fra handelsstandsforeningen i Auning, virksomhedsejere fra lokalområdet samt studerende og undervisere fra Skovskolen.

Derudover har eksempelvis Arkitektskolen i Aarhus, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer i Østjylland bidraget til processen.

I alt mere end 50 deltagere har leveret stærke indspark til det fremadrettede analysearbejde. Et analysearbejde, der også indbefatter en udredning af, hvorledes lokalsamfundet og Norddjurs Kommune på bedst mulig måde kan understøtte og realiserer potentialet i udbygningen af Skovskolen.

”Rigtigt godt for forenings-, kultur og handelslivet i byen”

Brugsuddeler Anders Rasmussen deltog i processen som repræsentant for Auning Handel og Erhverv. Sammen med de øvrige deltagende leverede han blandt andet inputs om tilgængelighed til Auning, men også forslag til, hvordan det er muligt at få de studerende til at blive mere integreret i lokalområdet, så de studerende og byen kan få mere ud af hinanden. Han fortæller yderligere:

”Visionen for Skovskolens udvikling giver store muligheder for lokalområdet. Normalt rejser de unge mennesker, der er opvokset i Auning, ud for at læse videre; men nu kommer der flere unge mennesker til lokalområdet. Det kan være rigtigt godt for forenings-, kultur og handelslivet i byen. Både i forhold til at arrangere sig men også i forhold til at forbruge de mange forenings- og kulturtilbud, området byder på,” fortæller Anders Rasmussen og slutter:

”Hvis de studerende og personalet også vælger at bosætte sig i lokalområdet eller Norddjurs, vil det være en yderligere fordel, da vi så med udviklingen af Skovskolen kan skabe en øget befolkningstilvækst.”

Møderne med lokale borgere har bestået af interviews, oplæg, visuelle scenarier og besigtigelser, som har resulteret i nye opdagelser men også bekræftelser af antagelser – alt sammen medvirkende til at udviklingen af Skovskolen står på et solidt fundament.

Analysearbejdet færdiggøres i oktober, hvor økonomiudvalget i Norddjurs kommune fremlægges resultaterne.

Fakta:

  • I fase 1 investerer Eldrupgård Fonden et to-cifret millionbeløb i en markant udbygning af nye undervisnings- og administrationsbygninger, der udlejes til Skovskolen/Københavns Universitet.

  • Fase 2 bliver et nyt kollegium med plads til 75 studerende. I begge faser sigtes der på at skabe et eksemplarisk byggeri i træ og andre klimavenlige materialer.

  • Norddjurs Kommune har i budgettet for 2021-2024 afsat 8 mio. kr. til bl.a. udbedring af vej- og stiforhold for at understøtte områdets positive udvikling - også i forhold til bosætning.

  • Københavns Universitet og den filantropiske forening Realdania har bevilget ca. 760.000 kr. til en forundersøgelse i tilknytning til campusudbygning. Norddjurs Kommune har derudover afsat 150.000 kr. til en analyse, der belyser de sandsynlige samfundsøkonomiske effekter af betydningen af universitetstilstedeværelse for Auning og Norddjurs Kommune.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Thomas Færgeman, forstander, Skovskolen
Mail: thf@ign.ku.dk
Mobil: 31 65 31 00

Peter Gæmelke, formand for Løvenholm Fonden
Mail: pg@roj-landbrug.dk
Mobil: 40 17 52 87

Heidi Johannesen, kommunikationsmedarbejder, Norddjurs Kommune
Kommunaldirektørens sekretariat
Mail: hij@norddjurs.dk
Mobil: 26 80 14 62

På billedet: Brugsuddeler Anders Rasmussen.