Norddjurs Kommune vil skræmme råger med egern

Publiceret 15-08-2022

Rågen er en stor og fascinerende kragefugl med høj intelligens. Men kan være en gene hvis de beslutter sig for at slå sig sammen i store kolonier for at bygge rede i vores baghaver.

Hus til egern i træ

Inspireret af Ringkøbing-Skjern Kommune, vil Norddjurs Kommune nu sætte en stopper for rågernes drilleri og larm i nærheden af boliger ved at lade egern skræmme dem væk.

Egern kan skræmme rågerne væk

En af rågens naturlige fjender er egern. Egern lever af næste alt den kan få fat i blandt andet æg og fugleunger. Netop disse to ressourcer er der mange af i en rågekoloni. Det viser sig derfor at hvis der er mange egern i et område - vælger rågerne at flytte til et andet område.

Som noget nyt vil Norddjurs Kommune nu forsøge at tilbyde egern logi i kommunens rågekolonier. Derfor har kommunen sat de første egernkasser op i Porsbakkerne i Auning.

Pia Heidemann, der er driftsplanlægger i Norddjurs Kommune siger "Det er vores tanke at opsætte egernkasser de steder ved rågekolonierne, hvor der er naturligt fødegrundlag til egern og så nurse dem med kasser. Vores håb er, at vi kan få naturens egen hjælp til regulering."

Rågen er fredet

Der hvor rågen yngler i kolonier, er den til stor gene for dem, der bor tæt på. Rågerne sviner med deres ekskrementer og larmer fra solopgang til solnedgang med deres skrig. Rågen er fredet, men loven tillader at regulere bestanden i kolonierne i ynglesæsonen. Dette gøres normalt ved at skyde rågeungerne når de forlader reden eller fjerne rederne ved at klatre op og pille dem ned. Begge opgaver er meget omkostningsfyldte og tidskrævende.

Rågen er både en skadefugl og en nyttefugl. Skadefugl fordi dens skrig og urolige adfærd er til gene for de, der bor i nærheden af dem - og fordi den, især om foråret, kan gøre stor skade på ny tilsåede marker.

Men rågen er også en nyttefugl, fordi den tager en masse insekter og andet kryb på markerne, som den fodrer ungerne op med.

For yderligere information kontakt:

Pia Heidemann
Email: PHH@NORDDJURS.DK
Telefon: 89 59 40 47