Norddjurs Kommune styrker idrætsforeningernes kommunikation

Publiceret 01-08-2022

Tilbyder både sparring og 50.000 kr. i øremærkede midler til udvikling af foreningers online synlighed.

Roere i solen

Norddjurs Kommune har et stort ønske om at hjælpe de lokale idrætsforeninger med at gøre deres tilbud synlige overfor borgerne, og tilbyder derfor både sparring og 50.000 kr. i øremærkede midler til udvikling af foreningers online synlighed.

Som en reaktion på to år med corona og deraf faldende medlemstal, sætter Norddjurs Kommune nu endnu mere fokus på, hvordan de lokale foreninger kan hjælpes med at få nye medlemmer. For kommunen ønsker at endnu flere børn, unge og voksne melder sig ind deres lokale idrætsforening.

Måden man tager sig ud online er vigtig, ikke bare for unge, men også for idrætsforeninger som vil hverve nye medlemmer. Derfor øremærker Norddjurs Kommune 50.000 kroner fra kommunens Idræts- og fritidspulje, som foreninger nemt kan søge del i, til at udvikle deres hjemmeside.

Allan Gjersbøl Jørgensen fmd. for Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune, udtaler:

”Vores idrætsforeninger er rigtig gode fællesskaber, som vi gerne vil hjælpe folk til at blive en del af. Derfor er en tydelig online tilstedeværelse vigtig, så borgerne kan blive opmærksom på den aktivitet, som passer til netop dem.”

Sammen med den økonomiske pulje til forbedring af hjemmesider, er Norddjurs Kommunes fritidsafdeling klar til at give en omgang kommunikations-sparring til de foreninger, der vil takke ja til tilbuddet.

Tilbuddet er gratis for alle idrætsforeninger i Norddjurs Kommune, og information om hvordan foreninger kommer i betragtning kan læses på kommunens foreningsportal Aktiv Norddjurs.

Initiativet ligger i naturlig forlængelse af kommunens fritidsstrategi og Bevæg dig for livet kommuneaftalen, hvor formålet er at skabe mere bevægelse i Norddjurs Kommune, gerne i foreningsregi.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Allan Gjersbøl Jørgensen, fmd. Kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs Kommune.
agj@norddjurs.dk
29 43 49 44

Theis Kaas Pedersen, fritidskonsulent Norddjurs Kommune
thkp@norddjurs.dk
89 59 40 83 / 23 47 02 64

Billede fra DGI.