Borgermøde om udviklingen af området omkring åen i Allingåbro

Publiceret 23-08-2022

Norddjurs Kommune inviterer til borgermøde, hvor alle interesserede kan komme og høre mere til projektet i dets sidste fase, og komme med inputs og idéer til de fremtidige initiativer i området.

Alling Å

Kom og hør mere mandag d. 5. september kl. 19.00, Allingåbro Hotel.

Baggrund og formål

Norddjurs Kommune opkøbte i 2020 ejendommen Rougsøvej 33, med henblik på at klimasikre byen for oversvømmelse fra Allingå. I løbet af foråret og sommeren har en interessentgruppe i samarbejde med Lytt og Norddjurs Kommune arbejdet med en plan over mulige fremtidige aktiviteter for området.

Der er fra kommunens side ikke på forhånd taget stilling til hvad området skal rumme eller hvordan det skal indrettes, da kommunen ønsker, at det netop er samskabelsesprocessen der giver svar og retninger på det. Hele udgangspunktet er en klimasikring, der skal indtænkes rekreativt i området.

Vi er nu i processens sidste fase, og er vi er spændte på at vise det arbejde frem der er lavet i løbet af foråret og sommeren. Men vi har behov for jeres sidste inputs og idéer til at prioritere de fremtidige aktiviteter og initiativer ved Alling å.

Har du ikke mulighed for at deltage i borgermødet kl. 19.00 er der mulighed for at komme ned i Lunden kl. 18.00, hvor spejderne har sørget for bål, og du kan få en lille flyer om projektet og give den mening til kende skriftligt.

Faktaboks

Nuværende og potentielle brugere samt andre interesserede kan deltage, så den bedst mulige løsning bliver skabt.

Borgermøde d. 5. september kl. 19.00 på Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro.

Tilmelding via mail til Plan@norddjurs.dk, eller tlf. 89 59 40 55, eller mød op på dagen uden tilmelding

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Charlotte Gissel, planlægger, Norddjurs Kommune

Mail: plan@norddjurs.dk

Tlf.: 89 59 40 55