Norddjurs jobcenter nr. 1 i Østjylland

Publiceret 17-04-2022

Norddjurs Kommune er god til at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet med at komme i job.

I beskæftigelsesministeriets halvårlige opgørelse over jobcentrene indsats, det såkaldte benchmark, ligger Jobcenter Norddjurs højest i Østjylland og har nationalt forbedret sin rangering markant siden første opgørelse i 2018.

Beskæftigelsesministeriet opgør hvert halve år jobcentrenes indsats og sammenligner hvor mange ledige og sygedagpengemodtagere kommunerne har, ift. hvad man kan forvente ud fra deres rammevilkår.

Den seneste opgørelse rangerer Jobcenter Norddjurs som det bedste i Østjylland, og på en samlet 17. plads ud af landets 98 kommuner.

Dermed er Jobcenter Norddjurs rykket 52 pladser op på Beskæftigelsesministerens benchmark, siden det første gang blev offentliggjort for fire år siden.

Karoline Bergkvist Søgaard, fmd. Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune, udtaler:

"Det en stor succeshistorie, hver gang en fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, både for den enkelte og for hele samfundet. Jeg er oprigtig stolt af, at vi har Østjyllands bedste jobcenter, for det er en utrolig vigtig opgave jobcentrets medarbejdere løser. Resultatet viser, at den aktive, værdige og personlige tilgang, vi har i Norddjurs, virker, og det gode arbejde skal vi fortsætte med.”

Inspirationskommune

Jobcenteret i Norddjurs Kommune er det højest rangerende jobcenter i Østjylland og det 4. bedste jobcenter i Jylland, kun overgået af Brønderslev, Thisted og Vesthimmerlands Kommune.

Ved den første opdatering af Beskæftigelsesministerens benchmark, som blev offentliggjort i 2018, var Norddjurs Kommune placeret som nr. 69 blandt landets 98 kommuner. Dermed er der i løbet af fire år sket en forbedring på 52 pladser.

Det er særligt inden for sygedagpenge og dagpengeområdet, at kommunen klarer sig godt, mens kommunen ligger lidt under middel på kontanthjælpsområdet.

Jobcenter Norddjurs opfylder desuden i meget høj grad beskæftigelsesministeriets fokusmål om en aktiv indsats med samtaler, tilbud der bringer folk tættere på arbejde og andelen af ledige, som har arbejdet mindst 225 timer indenfor det seneste år.

Ministeriet fremhæver derfor Norddjurs som inspirationskommune sammen med 24 andre danske kommuner

Information om de to opgørelser

Beskæftigelsesministeriets benchmark blev offentliggjort 29. marts 2022, og er baseret på tal fra år 2021. Den næste opgørelse forventes ultimo oktober.

Benchmarksystemet fokuserer på A-dagpenge-, sygedagpenge- samt kontanthjælpsområdet. Førtidspension, seniorpension og fleksjob indgår ikke i opgørelsen.

STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har i forbindelse med offentliggørelsen af Beskæftigelsesministerens benchmark også offentliggjort en status på fokusmålene, som viser hvor stor en andel af de ledige og sygemeldte, der har fået mindst 4 samtaler eller deltaget i mindst ét tilbud eller arbejdet 225 timer i 2021.

En kommune opfylder fokusmålene, hvis gennemsnitligt mindst 80% af de borgere, som har været ledige eller sygemeldte i mere end 12 måneder, hhv. har modtaget mindst 4 samtaler og deltaget i mindst ét tilbud eller arbejdet 225 timer de seneste 12 måneder.

Opgørelsen fra STAR viser, at i 2021 havde gennemsnitligt 95,5% af de ledige og sygemeldte i Norddjurs Kommune fået mindst 4 samtaler. Samtidig havde gennemsnitligt 85,3% af de ledige og sygemeldte i Norddjurs Kommune deltaget i mindst ét tilbud eller arbejdet 225 timer.

Da Norddjurs Kommune både opfylder resultatmålet om antal offentligt forsørgede i forhold til rammevilkårene og fokusmålene, bliver Norddjurs Kommune fremhævet som en inspirationskommune, som en ud af i alt 25 kommuner.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Karoline Bergkvist Søgaard, fmd. arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune
karos@norddjurs.dk
51 51 75 71