Borgermøde om udvikling af området omkring åen i Allingåbro

Publiceret 20-04-2022

Kom og hør mere torsdag d. 5. maj kl. 19.00, Allingåbro Hotel.

Allingåen

Norddjurs Kommune inviterer til borgermøde, hvor alle interesserede kan komme og høre mere til projektet samt komme med inputs og idéer til hvad området skal bruges til fremover.

Kom og hør mere torsdag d. 5. maj kl. 19.00, Allingåbro Hotel.

Baggrund og formål

Norddjurs Kommune opkøbte i 2020 ejendommen Rougsøvej 33 i Allingåbro, med henblik på klimasikring af byen for oversvømmelse fra Alling Å.

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2021, at der i den forbindelse skal udarbejdes en plan over mulige fremtidige aktiviteter for området.

Der er fra kommunens side ikke på forhånd taget stilling til hvad området skal rumme eller hvordan det skal indrettes, da kommunen ønsker, at det netop er samskabelsesprocessen der giver svar og retninger på det. Hele udgangspunktet er en klimasikring, der skal indtænkes rekreativt i området.

Faktaboks

Nuværende og potentielle brugere samt andre interesserede kan deltage, så den bedst mulige løsning bliver skabt.

Borgermøde d. 5. maj kl. 19.00 på Allingåbro Hotel, Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro.

Tilmelding via mail til plan@norddjurs.dk eller tlf. 89 59 40 55

S.U. torsdag d. 28. april 2022

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Charlotte Gissel, planlægger, Norddjurs Kommune
plan@norddjurs.dk
89 59 40 55