Fokus på hjælp til socialt udsatte

Publiceret 07-09-2021

Netværksskabende workshop fremmer samarbejde og kendskab til tilbud for socialt udsatte.

Netværksskabende workshop fremmer samarbejde og kendskab til tilbud for socialt udsatte.

Dialogforum for socialt udsatte samlede torsdag den 2. september frivillige sociale foreninger, præster, læger og ledere og medarbejdere fra Norddjurs Kommune til en lærerig workshop for at styrke samarbejdet og fremme kendskabet til tilbuddene til socialt udsatte i Norddjurs Kommune.

I Norddjurs Kommune findes der mange tilbud til socialt udsatte borgere, men tit og ofte mangler der blandt centrale aktører kendskab til hinanden samt kendskab til de mange tilbud. Med opbakning fra kommunalbestyrelsen var det derfor med stor fornøjelse, at Dialogforum for socialt udsatte kunne invitere til netværksskabende workshop.

Levedygtige netværk

Med henblik på at skabe og nytænke nye samarbejdskonstellationer bød workshoppen på netværksskabelse i geografiske grupper, faglige oplæg, besøg i pitstop med oplæg, livemusik fra Cafe Kolind band. Med andre ord var der grobund for at lade sig inspirere sig af hinanden, få kendskab til hinandens tilbud og ikke mindst danne netværk.

Formanden for voksen- og plejeudvalget Lars Møller bød velkommen og fremhævede, "at øge kendskabet til centrale aktører i kommunen vil styrke de samlede tilbud til socialt udsatte, hvorfor vi tror på, at der i den kommende tid vil opstå nye levedygtige netværk".

Ved dagens afslutning var det indtrykket, at flere havde fået kendskab til tilbud, som allerede findes og ideer til nytænkning samt ikke mindst aftaler om mere samarbejde.

Er du interesseret i at læse mere om workshoppen, så hold øje med Norddjurs hjemmeside, hvor opsamlingskataloget for workshoppen udgives.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for dialogforum for socialt udsatte Jannik Falhof
Tlf. 23 96 34 73

Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller
lam@norddjurs.dk
60 75 10 90

Fakta:

Dialogforum for socialt udsatte har til formål at bidrage til en kvalificering af den samlede kommunale indsats på området for socialt udsatte.

Forummet er bredt sammensat og består af 11 medlemmer med særlig viden om eller interesse for området for socialt udsatte.

Dialogforummet har fagligt viden inden for områder som f.eks. hjemløse, stofmisbrugere, alkoholikere, sindslidende og udsatte unge.

Medlemmer:

 • Jannik Falhof, De praktiserende læger (formand)
 • Kenneth Flammild, Det frivillige sociale område; Cafe Grenaa (næstformand)
 • Merete Holck, De almene boligforeninger; B45
 • Tinne Christiansen, De faglige organisationer; FTF/BUPL
 • Lars Seeberg, Norddjurs Provsti
 • Annette Kristensen, leder af Familiehuset/ sundhedsplejen/FTI
 • Bo Lindballe, souschef på socialområdet
 • Anne Karen Møller, Rusmiddelcentret
 • Peter B. Lyng, UngNorddjurs
 • Birgitte Jørgensen, Det frivillige sociale område; Røde Kors Grenaa
 • Karoline Bergkvist Søgaard, Kommunalbestyrelsen