Broen på Rougsøvej over Alling Å renoveres fra uge 40-51

Publiceret 29-09-2021

Arbejdet med renoveringen forventes at tage 11 uger – fra 4. oktober til og med 23. december 2021.

Broen på Rougsøvej

Broen vil være lukket for al overkørsel i hele perioden, dog med en midlertidig stiforbindelse for gående.

Norddjurs Kommunens og Vejdirektoratet har gennemgået en række af kommunens bygningsværker, herunder broer, med fokus på bygningsværkernes tilstand.

Broen over Alling Å ved indkørslen til Allingåbro via Spidsborg har gennem længere tid stået overfor en nødvendig renovering af brodækket. Brodækket er den del af broen, som hviler på de bærende konstruktioner.

Nu er turen kommet til, at brodækket og selve kørebanen udskiftes med et nyt.

Renoveringen af broen blev udbudt som totalentreprise og blev tildelt entreprenørfirmaet VAM A/S, som har hovedkontor i Vester Alling.

VAM A/S oplyser, at det nye brodæk nedbrydes i uge 40, hvorefter VAM starter opbygningen af det nye brodæk. Når brodækket er støbt og hærdet, skal der etableres autoværn i begge sidder og mindre tilpasningsarbejder med tilstødende hegn gennemføres, inden broen igen åbnes for overkørsel.

Der vil, i perioden, være opsat skilte, som leder trafikken ad andre veje.

Norddjurs Kommune vil etablere en midlertidig stiforbindelse, så det er muligt for gående at krydse Alling Å i perioden, hvor arbejdet står på.

Yderligere oplysninger:

Stig J. Jensen
Vejingeniør og projektleder
Tlf.: 89 59 40 08
Email: sjj@norddjurs.dk

På billedet: Broens tilstand inden renoveringen.