Ministerbesøg på Skovskolen og Auning Skole

Publiceret 29-10-2021

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek besøgte fredag den 29. oktober Norddjurs Kommune.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek besøgte fredag den 29. oktober Norddjurs Kommune.

Demokratisk dannelse i folkeskolen i forbindelse med det kommende kommunalvalg samt kommunens ambitioner om at tiltrække videregående uddannelser var på dagsordenen.

Det var uddannelse både for store og små, der var i fokus, da Norddjurs fredag formiddag havde besøg af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, hvor borgmester Jan Petersen deltog sammen med kommunaldirektør Christian Bertelsen, formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen samt skoleleder på Auning Skole Christina Birch Mogensen.

Formiddagen bød på et besøg på Skovskolen Eldrupgård ved Auning. Skolen er en del af Københavns Universitet og tilbyder videregående uddannelser som blandt andet skov- og landskabsingeniør og natur- og kulturformidler.

Her bød forstanderen Thomas Færgemann velkommen og præsenterede indenrigs- og boligministeren for den overordnede plan for udbygning af Skovskolen.

Fokus på tiltrækning af uddannelses- og forskningsmiljøer til Norddjurs

Efterfølgende gav borgmester Jan Petersen ministeren og de øvrigt deltagende et indblik i kommunens arbejde med at understøtte uddannelsesinstitutionernes tilstedeværelse i Norddjurs samt et spændende indblik i, hvilke ambitioner man har i arbejdet med at tiltrække uddannelses- og forskningsmiljøer til Norddjurs:

” I Norddjurs Kommune arbejder vi målrettet for at tiltrække videregående uddannelser bl.a. ved direkte at understøtte etablering af videregående uddannelser ved Skovskolen i Løvenholm-skoven. Næste skridt er etablering af afdelinger for videregående velfærds- og erhvervsuddannelser i Grenaa. Begge steder vil vi understøtte med byggeri af attraktive boligmiljøer for studerende. Det er vigtigt for os, at der er et vist udbud af videregående uddannelser lokalt - både til vores egne unge men også for at kunne tiltrække unge fra andre dele af landet og dermed potentielt sikre bosætning af yngre familier,” fortæller borgmester Jan Petersen.

Indenrigsminister- og boligminister Kaare Dybvad Bek fortæller efter besøget på Skovskolen Eldrupgård:

”Regeringen ønsker at skabe en bedre balance i vores land og i vores uddannelsessystem. Derfor lavede regeringen før sommerferien en aftale om at øge antallet af uddannelser uden for de store byer. Og det glæder mig, at man her i Norddjurs Kommune arbejder på at tiltrække videregående uddannelser, så unge i området kan få bedre muligheder for at blive boende og læse videre.”

Auning Skoles arbejde med demokratisk dannelse

Udover besøget på Skovskolen Eldrupgård bød formiddagen for Indenrigs- og boligministeren også på et blik ind i uddannelse i folkeskolen i Norddjurs, da 5. og 8. årgang på Auning Skole fik besøg af ministeren.

Her var demokratisk dannelse af skolens elever på skemaet ifm. deres arbejde med blandt andet et skolevalg. I den forbindelse var der indlæg fra flere lærere samt efterfølgende debat.

Børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen udtaler:

”Eleverne i klasserne på Auning Skole fik det direkte indtryk af, hvad en minister er, og hvad en minister gør. Indenrigs- og boligministeren Kaare Dybvad blev opdateret om arbejdet med demokrati i folkeskolen, og hvordan skolevalget indgår i det. Også Auning elevråds og elevrepræsentanters rolle i skolebeslutninger kom frem.”

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Heidi Johannesen, kommunikationsmedarbejder
Norddjurs Kommune
hij@norddjurs.dk
Mobil: 26 80 14 62

På billedet: Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, borgmester Jan Petersen, kommunaldirektør Christian Bertelsen, udvalgsformand Mads Nikolajsen, skoleleder Christina Birch Mogensen og skolelærer Ditte Dybvad Holm.