Styrket uddannelsesvejledning

Publiceret 18-03-2021

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Norddjurs Kommune styrker vejledningsindsatsen for alle unge i 8. klasse blandt andet gennem øget samarbejdet med virksomhederne i Norddjurs.

På kommunalbestyrelsesmødet i Norddjurs Kommune den 16. marts 2021 blev et forslag om en styrket vejledningsindsats for kommunens unge i 8. klasse vedtaget. Forslaget er en del af budgetaftalen for 2021. Her så man et behov for at hjælpe de unge så tidligt som muligt i processen med at vælge en fremtidig uddannelse og knytte de unge til arbejdsmarkedet.

I samarbejde med børne- og ungdomsudvalget, Ungdommens Uddannelsesvejledning Norddjurs og repræsentanter fra folkeskolerne i kommunen er man kommet frem til en løsning, der både giver de unge viden om uddannelsesmuligheder og samtidig mulighed for at komme ud og opleve virksomhedsbesøg på egen krop.

”Vi har udarbejdet et program, hvor de unge skal ud i praktik og virksomhedsbesøg, hvor skolerne danner partnerskaber med virksomhederne, hvor der er individuel vejledning til alle elever i 8. klasse, og hvor ungeambassadører deler egne erfaringer for at hjælpe de unge på skolerne med at belyse de uddannelsesvalg og muligheder, der er” udtaler formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark.

Hun fortsætter ”Netop samarbejdet med virksomhederne vil tilføre de unge en ekstra dimension til deres valg. Kombineret med ungeambassadørernes erfaringer og de øvrige tiltag i forslaget mener vi, at vi giver de unge den bedst mulige ballast til at tage et meget vigtigt og stort valg”.

Det bedst mulige springbræt

Formand for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen tilføjer ”Det er rigtig positivt med de ekstra midler til at ruste de unge til et velfunderet valg af uddannelse. Ikke alle kommuner giver alle unge i 8. klasse individuel vejledning og samtaler med en UU-vejleder, men det gør vi nu. Til gavn for de unge og deres forældre.

Vore folkeskoler har altid samarbejdet godt med ungdoms-uddannelsesinstitutionerne og med lokale virksomheder. Nu forstærker vi samarbejdet for at få det bedst mulige springbræt for vores unge. En særlig tak til Norddjurs Fælles Elevråd; I har en del af æren for, at ungeambassadører kom med i bevillingen”.

Forslaget har været i høring i en bred kreds af erhvervsforeninger, skolebestyrelser, Norddjurs Fælles Elevråd, Ungdomsrådet og forskellige uddannelsesinstitutioner for at sikre en bred opbakning og sparring om forslaget.

Allerede i april måned starter planlægningsfasen mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne, så tiltagene kan blive godt gennemarbejdede til opstart efter skolernes sommerferie i skoleåret 2021/22.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Else Søjmark
es@norddjurs.dk
Telefon: 40 18 69 68

Formand for børne- og ungdomsudvalget
Mads Nikolajsen
madsn@norddjurs.dk
Telefon: 61 28 63 27