Fokus på elevernes trivsel

Publiceret 11-03-2021

Efter en lang hjemsendelse af alle skoleelever er det klare signal fra børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune, at ledere og lærere i kommunens folkeskoler bør rette et skarpt fokus mod at sikre, at eleverne trives og finder tilbage til fællesskabet, når alle igen får mulighed for at komme i skole.

Fokus på elevernes trivsel

Børne- og ungdomsudvalget vedtog i sidste uge, at de vil presse på for at få regeringen til at ændre beslutningen om, at alle elever skal gennemføre de obligatoriske nationale tests, når de igen vender tilbage til skolen. 

På den baggrund er der rettet henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet med en anmodning om, at eleverne i Norddjurs Kommune fritages fra at deltage i de meget omdiskuterede nationale test i indeværende skoleår.

Baggrunden for henvendelsen skal findes i den ekstraordinære situation, folkeskolen oplever i øjeblikket og i en overbevisning om, at perioden frem mod sommerferien bør have et helt andet fokus end at gøre eleverne klar til nationale test.

Formanden for børne- og ungdomsudvalget Mads Nikolajsen er glad for udvalgsbeslutningen og udtaler:

"Jeg har stor tillid til, at lærerne har en god fornemmelse af elevernes faglige niveau - også uden obligatoriske nationale tests som noget af det første de skal kaste sig over i forbindelse med en genåbning. Med de seneste snart 3 måneders nedlukning bag os har elever og lærere brug for at finde hinanden igen og for at fokusere på at få samlet de elever op, som har oplevet ensomhed og mangel på fællesskab i den seneste tid".

I forbindelse med genåbningen af skolerne har regeringen forlænget den periode, skolerne har til at gennemføre testene, så den løber fra den 1. marts til den 11. juni 2021. Men med henvendelsen håber børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune på, at ministeren vil genoverveje beslutningen om at trække alle elever igennem en række nationale tests inden sommerferien.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Skole- og dagtilbudschef: Lene Mehlsen Thomsen

lemt@norddjurs.dk

Tlf.: 42 72 92 19