Skub til mobiliteten i dit lokalområde

Publiceret 11-05-2021

Borgere og foreninger i Norddjurs Kommune har fra den 29. april 2021 kunnet søge støtte til at forbedre den lokale mobilitet med f.eks. delebil, samkørsel eller cykling.

Hjælp hinanden med transport

Der er mange måder at forbedre mobiliteten lokalt og med mobilitetspuljen 2021 håber Norddjurs Kommune at kunne hjælpe ildsjæle og initiativer videre over hele kommunen. Der er i første omgang afsat en pulje på 75.000 kr. til at støtte lokale mobilitetsprojekter. Støtten gives til f.eks. udviklings-, og anlægsprojekter og aktiviteter, men ikke til drift af eksisterende tiltag.

Der vil særligt blive prioriteret projekter, som har grønne, sundhedsmæssige eller sociale dimensioner.

”Puljen er en oplagt mulighed til at få søsat ideer, som gør hverdagen i yderområderne nemmere. Det kan være alt lige fra økonomisk hjælp til etablering af kørernetværk for ældre borgere i byen, samkørsel til fodboldtræningen, til de lidt større investeringer i dele el-ladcykler eller delebil” siger Jens Meilvang, formand for Miljø- og teknikudvalget, og håber, at borgerne vil tage godt imod mobilitetspulje; ”Vi har i hvert fald forsøgt at gøre det enkelt og lettilgængeligt” slutter formanden.

Norddjurs Kommune har lavet et enkelt ansøgningsskema, hovedpointen er nemlig at få fundet og støttet så mange gode ideer og projekter over hele kommunen som muligt. Et godt råd lyder dog, at man inden ansøgning skal gøre sig tanker om, hvordan man vil drifte projektet efterfølgende, da puljen som nævnt ikke kan bruges til driftsstøtte. Ansøgeren skal repræsentere en befolkningsgruppe i Norddjurs Kommune, og der tænkes særligt på landsbyer og landsbyklynger.

Der er ikke en ansøgningsfrist, men der vil tidligst blive givet tilsagn den 1. juni, og herefter løbende indtil puljen er tom, så der kan sættes projekter i gang. Det vil fremgå af hjemmesiden er, hvad den resterende pulje er. Til sommer vil der blive evalueret på puljen, og der vil blive taget stilling til om det resterende budgetterede beløb på 75.000 kr. til puljen skal frigives til yderligere ansøgninger resten af 2021. Så hvis man ikke får del i midlerne i foråret, kan det i stedet blive muligt i en efterårspulje.

Læs mere om mobilitetspuljen på Norddjurs Kommune hjemmeside her

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Jens Meilvang, formand for miljø- og teknikudvalget, Norddjurs Kommune
Mail: JEM@NORDDJURS.DK
Tlf: 24 24 16 00

Rene Meyer, udviklingskonsulent i fællesforvaltningen, Norddjurs Kommune
Mail: REM@NORDDJURS.DK
Tlf: 30 33 85 08