Restaurationsplan i høring

Publiceret 19-05-2021

Norddjurs Kommunes restaurationsplan revideres mindst 1 gang i hver valgperiode.

Restaurantbranchen

Formålet med restaurationsplanen er at skabe gode rammer omkring restaurationsvirksomhederne og sikre gode forhold for både restauratører, borgere og turister samt det øvrige erhvervsliv i Norddjurs Kommune.

Som led i revideringen af restaurationsplanen foretager Norddjurs Kommune en offentlig høring.

Restaurationsplanen er i offentlig høring i perioden 19. maj – 2. juni 2021 og kan ses her.

Eventuelle høringssvar til restaurationsplanen sendes til Maria Drejer Petersen på e-mail mdj@norddjurs.dk senest den 2. juni 2021.

Høringssvarene vil herefter indgå i forbindelse med den endelige godkendelse af restaurationsplanen, der behandles på bevillingsnævnets og økonomiudvalgets møder den 15. juni 2021 og kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2021.