Frivilligpuljen 2021 er fordelt

Publiceret 04-05-2021

Puljen er blevet fordelt til 29 foreninger og frivilliggrupper, som kan skabe aktiviteter for midlerne.

I alt har 37 foreninger og frivilliggrupper ansøgt om at få del i frivilligpuljen i 2021.

Voksen- og plejeudvalget har godkendt frivilligrådets indstilling til fordeling af 233.750 kr. til 29 foreninger. Frivilligpuljen støtter frivillige sociale initiativer for både udsatte børn og unge og ældre, handicappede, flygtninge og kronisk syge.

Puljen er et vigtigt tilskud til de mange frivillige foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune og til glæde for rigtig mange borgere, som nyder godt at de mange gode tiltag. 

Der har på grund af den aktuelle situation med COVID-19 været færre ansøgninger til puljen i år. Det skyldes bl.a., at mange foreninger i 2020 har oplevet, at de ikke har kunnet bruge sin bevilling for 2020, fordi, at de har haft færre aktiviteter. Foreningerne har fået lov at udsætte brugen af midlerne til 2021.

En ny runde i efteråret 2021

Den sidste del af frivilligpuljen udbetales i efteråret 2021. Restbeløbet til uddeling i efteråret 2021 er på 40.250 kr. Frivilligrådet opfordrer foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde til at søge puljen i efteråret.

Frivilligrådet

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune har til formål at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune. Det er frivilligrådet, der indstiller til voksen- og plejeudvalget, hvordan frivilligpuljen skal fordeles. Voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 6. april 2021 frivilligrådets indstilling til fordeling af frivilligpuljen.

For yderligere oplysninger kontakt:

Velfærdssekretariatet i Norddjurs Kommune
Tlf. 24 67 24 55
Mail: velfaerd@norddjurs.dk