Udmøntning af ekstra frivilligpuljemidler

Publiceret 02-06-2021

Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny hjælpepakke med overskriften ”Bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter COVID-19”.

Det fremgår af aftaleteksten, at en del af midlerne skal anvendes til at styrke det frivillige sociale arbejde.

På den baggrund besluttede voksen- og plejeudvalget på sit møde den 1. juni 2021, at der tilføres 140.000 kr. til frivilligpuljen, som skal udmøntes på baggrund af en kort ansøgningsrunde og indstilling fra frivilligrådet således, at frivilligrådets indstilling kan behandles på et møde i voksen- og plejeudvalget den 23. juni 2021.

I forhold til puljen på 140.000 kr. besluttede voksen- og plejeudvalget desuden, at: "I forhold til midler til frivilligt socialt arbejde lægger voksen- og plejeudvalget vægt på, at ældre hjemmeboende borgere tilgodeses."

Ansøgningsfristen er søndag den 13. juni 2021

Der kan indsendes ansøgning via dette link: www.norddjurs.dk/frivilligpuljen