Temamøde om etablering af senhjerneskadecenter og demenscenter

Publiceret 24-02-2021

Tirsdag den 23. februar blev der afholdt temamøde i kommunalbestyrelsen om etablering af plejeboliger – herunder et senhjerneskadecenter og et demenscenter i Norddjurs.

Her ses Jan Petersen til temamøde

På grund af COVID-19 og for at mindske smitterisiko blev mødet afholdt som et digitalt Skype-møde.

Temamødet blev afholdt, idet man i forbindelse med aftalen om budget 2020-2023 aftalte, ”at det skal drøftes nærmere, hvordan et senhjerneskade- og demenscenter kan etableres i Norddjurs Kommune i budgetperioden”.

På den baggrund er der udarbejdet en handleplan, som indeholder fem forskellige scenarier for opførelse af nye plejeboliger i Norddjurs Kommune – herunder etablering af et senhjerneskadecenter og et demenscenter.

På temamødet blev følgende gennemgået:

  • Velkomst og introduktion ved borgmester Jan Petersen og kommunaldirektør Christian Bertelsen

  • Præsentation ved velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen og sekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen

    • Baggrunden for etablering af plejeboliger, senhjerneskadecenter og demenscenter i Norddjurs – herunder udviklingen i antallet af ældre og antallet af borgere med en erhvervet senhjerneskade

    • De fem scenarier

    • Mulige placeringer

 

Se præsentationen fra temamødet

Læs notat for ældrebolighandleplanen

Læs ældrebolighandleplan

Læs screening for overfladevand og terrænnært grundvand på foreslåede pla-ceringer af nye plejecentre

Billedtekst: Borgmester Jan Petersen og kommunaldirektør Christian Bertelsen bød via Skype velkommen og introducerede til handleplanen for placering af senhjerneskadecenter og et demenscenter, som var på dagsordenen til kommunalbestyrelsens temamøde tirsdag den 23. januar.