På med skøjterne (opdateret)

Publiceret 12-02-2021

Opdatering torsdag den 18. februar: På grund af de stigende temperaturer samt meget vand på isen, er alle søer nu lukket for færdsel, da det ikke længere er forsvarligt at have søerne åben.
Alle skilte er nu taget ned med effekt fra idag kl. 12.30, og måling af isen ophører også fra idag.

Opdatering den 17. februar: Temperaturen er steget, og isen måles ofte. Alle søer er stadig åbne. Isen måles igen torsdag den 18. februar, og senest fredag den 19. februar forventes alle de åbne søer at blive lukket og skilte taget ned.

På med skøjterne

Vi har målt tykkelsen på flere (ikke alle) af de kommunale søer, og isen på flere søer er nu de nødvendige 13 centimeter, og man kan derfor færdes der, hvilket er markeret med skilte. Husk den sunde fornuft, og at det altid er på eget ansvar, at man færdes på isen.

Husk for ALLE andre søer end dem, vi har nævnt her, og ved åbent vand med is på i øvrigt: Hvis der IKKE er skilt, er isen at betragte som usikker, og man skal blive på land.

Følgende steder er isen tyk nok:

Grenaa
Engsø ved Kærvej (Åben og sikker)

Skovsøen ved Rævevej (Åben og sikker)

Søen v. jagthundeklubben ved Dalsgårdevej (Åben og sikker)

Ørsted:
Søen i Tangkæret ved Sygehusvej (Åben og sikker, dog: OBS OBS: På nær et mindre område ved indløbet, som er spærret af og markeret med et rødt "Stop - her er isen ikke sikker" - skilt).

Søen i Vasen ved Kalkærsvej (Åben og sikker)

Trustrup:
Søen ved det nye anlæg op af Lyngbyvej (Åben og sikker)

Voer:
Søen ved Stenalt i Voer (Åben og sikker).

Følgende steder er isen IKKE tyk nok, og man skal blive på land: Der skiltes IKKE med, at isen er usikker.

Grenaa:
Andedammen ved Kystvejen (for tynd og ikke sikker)

Ørum:
Søen i Åparken (for tynd og ikke sikker m. åbent vand)

St. Sjørup:
St. Sjørup sø v. Søstien (for tynd og ikke sikker m. åbent vand)

Private søer som f.eks. Ramten Sø måles ikke. Husk, at forsamlingsforbuddet på max 5 personer også gælder på is, ligesom man skal holde afstand til andre skøjte-glade. Tykkelsen måles løbende.