Incidenstal over 400 – Norddjurs Kommune er klar med tiltag

Publiceret 10-12-2021

De seneste smittetal fredag eftermiddag viser, at der er 155 nye smittede i Norddjurs Kommune over de seneste syv dage.

Det giver et samlet incidenstal for hele kommunen på 419,25, hvilket dermed er over grænseværdien på 400, som medfører iværksættelse af særlige tiltag på kommunebasis. Det betyder, at de initiativer som fulgte af de høje smittetal i Auning Sogn, derfor vil blive udbredt til hele kommunen.

Norddjurs Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres anbefalinger om særlige tiltag for at forebygge og håndtere smittespredning af COVID-19. Der er på den baggrund taget initiativ til at iværksætte de nødvendige initiativer hen over weekenden med virkning hurtigst muligt eller først i næste uge. 

Konkret betyder det blandt andet:

Det anbefales, at alle borgere lader sig teste og bliver vaccineret. Generel opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. I den forbindelse bliver den eksterne kommunikation særligt prioriteret for at udbrede anbefalingerne til alle borgere.

På dagtilbudsområdet: Opfordring om at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Endvidere opfordring om at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

For grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud: Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser. Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler: Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.

Tiltag for idræts- og foreningslivet mv.: Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder opfordring til, at alle møder op omklædte.