Bred styrkelse af velfærden på ældre- og socialområdet i Norddjurs

Publiceret 16-12-2021

Med aftalen om budget 2022 afsatte kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. til ældre- og socialområdet samt 1 mio. kr. til fremme af sundhed.

Med aftalen om budget 2022 afsatte kommunalbestyrelsen 8 mio. kr. til ældre- og socialområdet samt 1 mio. kr. til fremme af sundhed.

Nu er fordelingen af midlerne godkendt. Det betyder et bredt løft af velfærden på ældre- og socialområdet, sundhedsfremme og den frivillige sociale indsats.

Allerede med aftalen om budget 2022 blev der i Norddjurs Kommune afsat en pulje på 4,5 mio. kr. til ældreområdet, en pulje på 3,5 mio. kr. til voksen handicap samt en pulje på 1. mio. kr. i 2022 og 2023 til fremme af sundheden.

Puljerne blev i går den 14. december endelig fordelt, da kommunalbestyrelsen godkendte den fordeling af puljemidlerne, som et et enigt voksen- og plejeudvalg havde indstillet. Med beslutningen er der lavet et bredt løft af velfærden i Norddjurs Kommune.

Formanden for voksen- og plejeudvalget Lars Møller er, da også tydeligt tilfreds med, at det er lykkes "at give et løft af hele området og ikke mindst tilbagekøbe en lang række af de besparelser, som vi var nødsaget til at lave i 2018. Med denne udmøntning er vi godt på vej tilbage til det tidligere serviceniveau."

Ligeledes glæder det formanden, at det gode og målrettede arbejde i voksen- og plejeudvalget kommer til udtryk ved enigheden om det brede velfærdsløft. Han fortætter, "jeg er stolt af, at man i Norddjurs Kommune prioriterer et løft af velfærden - også selvom det lige nu er mere vanskeligt end sædvanligt at ansætte de relevante medarbejdere - hvilket jo er en udfordring vi deler med resten af landet."

Ældreområdet

Puljen på 4,5 mio. kr. til ældreområdet genindfører rengøring hver 2. uge på plejecentre og giver en styrkelse hverdagen på både plejecentre og i hjemmeplejen, som skal sikre bedre tid til løsningen af de daglige opgaver og styrke muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Derudover sker der en styrkelse af genoptræningen for de borgere, der kommer med en genoptræningsplan fra sygehuset. Ligesom ældre- og socialområdet i fællesskab får mulighed for at styrke tilbuddet til borgere med en erhvervet senhjerneskade.

Socialområdet

På socialområdet giver puljen på 3,5 mio. kr. en forøgelse af normeringen i både botilbud og til bostøtte til hjemmeboende samt en udvidelse af feriepuljen. Tilsammen et løft, som også styrker muligheden for ledsagelse til borgere i botilbud.

Derudover giver puljen et løft til det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune, hvor frivilligpuljen øges og driftstilskuddet til den sociale Cafe Grenaa øges.

Sundhedsfremme styrkes

Der sættes fokus på at forebygge og afhjælpe angst hos børn og unge gennem to konkrete projekter og rygestopindsatsen i folkeskolens ældste klasser styrkes.

Derudover ansættes en socialsygeplejeske, som skal skabe sammenhæng i sundhedstilbuddet til socialt udsatte og den generelle sundhedsindsats til socialt udsatte borgere styrkes.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller
E-mail: lam@norddjurs.dk
Tlf.: 60 75 10 90