Første skoledag blev grøn

Publiceret 31-08-2021

Da skolelederen bød børn og forældre velkommen på Glesborg Skole var der meget at fejre.

Første skoledag var en grøn en af slagsen

Skolens grønne flag skulle til tops og den nye overbygning skulle åbnes, og alt sammen kunne forgå næsten ude af coronaens skygge.

Første skoledag sætter rammen om det lokale fællesskab

Håndsprit stod klar, og der blev passet godt på hinanden. Samtidig med, at det også var tydeligt, at alle nød, at restriktionerne er lempet, og der igen kan værnes om fællesskabet.

"Første skoledag er altid en stor dag. Børnene er spændte og glade og vender tilbage efter en lang ferie. Men det er også en stor dag for børnenes forældre. Alle skal naturligvis overholde retningslinjerne, men forældre er meget velkomne”, var budskabet fra skolens ledelse.

Opbakningen fra lokalsamfundet var også stor og mange forældre var mødt op. Alle var med i skolegården, da skoleåret i fællesskab blev sunget i gang.

Nye elever på Glesborg Skole

I år er en helt særlig første skoledag. For det første pga. af de lange nedlukninger i det forgangene år, men også fordi Glesborg Skole har fornøjelsen af at sige et stort velkommen til både 30 nye elever i 0. klasse og en helt ny overbygning.

Efter en række af partierne i Norddjurs Kommune meddelte, at de støttede forslaget om en overbygning på Glesborg Skole, stod det i starten af 2021 klart, at Glesborg Skole fremadrettet skal være en overbygningsskole.

Siden er der blevet arbejdet hurtigt, og første skoledag i år fik Glesborg Skole sin overbygning tilbage.

2021 har i det hele taget været et begivenhedsrigt år på Glesborg Skole. Første april modtog skolen 48 børn i forbindelse med sammenlægningen med Ørum Skole, og siden udmeldingen om reetablering af overbygning har skolen modtaget yderligere 25 nye børn.

Det vidner om god opbakning fra de lokale og om betydningen af et fuldt skoletilbud i nærmiljøet.

Det øgede børnetal på Glesborg Skole betyder, at skolen i det kommende år står overfor en stor og spændende opgave. Der skal bl.a. genetableres et godt ungdomsmiljø for de nye udskolingselever. Her skal kerneopgaven være i fokus, så ALLE børn bliver set, lærer, deltager, trives og tør livet.

De unge mennesker skal gøres uddannelsesparate til netop det, de hver især drømmer om i fremtiden. Skolen har en stærk vision om, at de unge skal være medspiller og inddrages i proces.

Ringen i Børneby Midt er nu sluttet og skolen glæder sig over igen at være en 0.-9. klasses grundskole.

Det grønne flag

Både nye og gamle elever kunne være med til at hejse skolens grønne flag. Udover eleverne og den store opbakningen fra de fremmødte forældre, havde Glesborg Skole også fået besøg af borgmester Jan Petersen.

Jan Petersen overrakte og hejste det grønne flag. Skolen har modtaget retten til at flage med det grønne flag, fordi skolen bl.a. arbejder med temaerne grøn have, madlavning, bæredygtighed, natur og friluftsliv i Grøn Skole programmet.

Første skoledag på Glesborg Skole blev grøn, og skolen kan nu kalde sig en skole med en grøn skoleprofil.

Tak til alle

Ledelsen på Glesborg Skole er taknemmelig.

Der lød en stor tak til forældrene og nærmiljøet for god opbakning både på første skoledag, men også i processen med genetableringen af den nye overbygning.

Lad det gode samarbejde fortsætte, så vi sammen kan skabe den bedste skole for alle børn i Norddjurs Kommune.

For yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte Glesborg Skole:

Helle Bruun Poulsen, hbp@norddjurs.dk
Luise Therchilsen, llt@norddjurs.dk
Rikke Nikolaisen, rini@norddjurs.dk