Østjylland får sit eget supercykelsti-sekretariat

Publiceret 26-04-2021

Så er der godt nyt for østjyder, der cykler på tværs af kommunegrænserne.

Ny cykelsti til Østjylland

Fra  1. august får østjyderne deres eget supercykelsti-sekretariat, der skal sikre flere og bedre cykelstier på tværs af kommunerne.

Ved at udfylde “hullerne” mellem de østjyske cykelstier vil der formodentlig hurtigt kunne laves mange nye og sammenhængende ruter mellem kommunerne. Det kræver dog kortlægning, samarbejde og fælles projekter. Det nye sekretariat skal også arbejde med lave fælles ansøgninger til de nationale puljer til cykel - supercykelstier til de steder, hvor udfordringen med af forbinde kommunerne er lidt større end blot at udfylde “huller”.

Undersøgelser viser, at 45% af pendlerne i den østjyske del af regionen har under 10 km. mellem deres hjem og arbejde. Sekretariatets opgave er at kortlægge, hvor de største pendlerstrømme er i regionen, planlægge tracere som dækker disse behov og kortlægge hvilke ændringer, som bør udføres for at øge standarden af stien til en supercykelsti.

Det østjyske supercykelsamarbejde er en frivillig forening, hvor kommuner og Region bidrager med et årligt kontingent. På et stiftende møde den 15. april blev der valgt en styregruppe, samt en politisk og administrativ følgegruppe.

Ved opstart af det nye supercykelsti-sekretariatet gives en årlig bevillig på 1.000.000 kr. fordelt således at Region Midtjylland betaler 50% af udgifterne og resten betales af kommunerne. Til bestemmelse af kommunernes andel fastsættes beløbet ud fra indbyggertallet opgivet i 2019.

Der deltagende kommuner er: Odder, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Hedensted, Favrskov, Randers, Aarhus, Syddjurs, Norddjurs og Region Midtjylland.

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Rene Meyer, udviklingskonsulent Norddjurs Kommune

Mail: rem@norddjurs.dk