Politik og planer for erhverv

Norddjurs Kommune understøtter, at det er let at drive og udvikle virksomhed samt at skabe jobs. Norddjurs Kommune har mange fremstillings-, underleverandør- og servicevirksomheder. Tilsammen danner disse virksomheder et stærkt og fleksibelt netværk i erhvervsstrukturen. Norddjurs Kommune arbejder for, at der er gode rammebetingelser for disse netværk.

For erhverv og arbejdsmarkedsområdet er der følgende politik samt dertilhørende strategi. Politik, strategi og planer for erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet for 2022 og frem, er under udarbejdelse.

 

Udvikling for erhvervsområdet skal ses i et helhedsperspektiv, med udgangspunk i den overordnede  plan og udviklingsstrategi for kommunen, som kan findes her:

Plan - og udviklingsstrategi 2019 (pdf)

For erhverv og arbejdsmarkedsområdet er der følgende politik samt dertilhørende strategi:

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken Vækst i job, erhverv og uddannelse (pdf).

Erhvervsstrategi for Norddjurs Kommune 2020-2021 (pdf).

Kommuneplan 2021 er Norddjurs Kommunes overordnede plandokument, der primært angiver geografiske udviklingsforhold og er bindeleddet mellem lokalplanerne og udviklingsstrategier. 

Link til kommunalplanen her:

Kommuneplan 2021 Norddjurs

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune