Udbud – brug af udeserveringsarealer i Grenaa midtby

Mulighed for yderligere udeservering i Grenaa.

Serverer/sælger du mad og drikkevarer, har du en virksomhed med helårs drift som er beliggende i Grenaa Midtby?

Kan du svare ja til dette, så kan du komme i betragtning til et af de to fritliggende/udlagte udeserverings arealer i Grenaa midtby.

I forbindelse med revideringen af regulativerne for Grenaa bymidte, Auning og Fjellerup, er det besluttet politisk, at brug af udeserveringsarealerne sendes i udbud (med minimumspris). I december gælder udbuddet for brug af arealerne i perioden fra 1. april – 30. september (sommerperioden).

Lejemål på torvearealer indgås for en periode på to år. Der skal betales forud for brug af arealet og arealet må derfor først benyttes når betaling er modtaget.

Lejekontrakten tildeles den højest bydende, der kan opfylde de opstillede vilkår.

Minimumsprisen i 2023 for perioden fra 1. april – 30. september pr. m2 pr. år er kr. 110,82.

Udbuddet gælder for leje af arealet. Der skal efterfølgende søges om tilladelse til udeservering.

I sommerperioden er der mulighed for leje af udeserveringsarealerne foran Torvet 1 (A1, A2 og A4 – udbydes som separate områder) samt torvet foran Rådhuset (C1).

Du kan se stederne på kortbilaget, markeret som A1, A2, A4 og C1.

Klik for nærmere information om det enkelte sted (pdf)

Derudover er du velkommen til at indsende et bud ind på et areal, som kunne være interessant for din virksomhed. Så vurderer vi om det vil være muligt i forhold til den øvrige brug.

På areal A1, A2 og A4 må udeservering foregå, hver dag, i perioden fra 1. april – 30. september mellem kl. 10.00 og 24.00.

På areal C1 må der foregå udeservering på fredage kl. 13.00 – 24.00, lørdage kl. 10.00 – 24.00 og søndage kl. 10.00 - 24.00 i perioden fra 1. april – 30. september.

Inventaret skal fjernes fra arealerne hver dag.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til et areal, skal du indsende dit bud til Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk

Tilbuddet skal i overskriften være mærket med hvilket areal der bydes på.

Tilbuddet skal være os i hænde senest d. 1. december 2022 kl. 10.00.

Tilbuddet skal foruden prisen pr. m2 pr. år for sommerperioden (1. april – 30. september) indeholde oplysninger om:

  • Virksomhedens cvr.nr.
  • Forretningskonceptet.
  • Hvad der forventes opstillet.
  • Hvordan arealet påtænkes indrettet.
  • Dokumentere om lovpligtige toiletforhold til både personale og kunder i udeserveringstiden.

Ansøger skal kunne opfylde nedenstående krav:

  • Virksomheden skal have helårs drift.
  • Virksomheden skal være beliggende i Grenaa Midtby.
  • Henvise til andet end offentlige toiletter, som toiletforhold til både personale og kunder.
  • Der skal forekomme udeservering hver dag i perioden fra 1. juni - 31. august. På areal C1, kun på fredage, lørdage og søndage.

Tilladelsen kan ikke overdrages til andre, og ansøger skal selv sørge for og bekoste strøm.

Ved eventuel tilkobling til kommunale strømudtag, vil forbruget efter udløb af hver sæson blive faktureret til bruger.

Lejeren er ansvarlig for overholdelse af al gældende lovgivning i forbindelse med udeserveringen, herunder lov om butikstid, lov om restaurationsvirksomhed samt for udeserveringen.

Lejeren må ikke have gæld til kommunen.

Du kan læse nærmere om udeserveringen i regulativet, som trådte i kraft 1. april 2021 med rettelse af bilag i 2022. Her vil du også kunne finde vilkårene for brugen mv.

Kontaktboks

Vej og ejendom