Parkering

Parkeringsbekendtgørelse og parkeringstilladelse.

Mange efterspørger parkeringsbekendtgørelsen, som findes herunder:

Læs hele parkeringsbekendtgørelsen (pdf)

I forbindelse med kortvarige arrangementer er der mulighed for at få en parkeringsdispensation, således at parkering vil kunne foregå lovligt på steder i kort tid, hvor der er etableret tidsbegrænset parkering.

I forbindelse med kortvarige arrangementer, hvor bilen indgår som en nødvendig del af arrangementet eller ved udøvelse af virksomhed fra et køretøj, er der mulighed for at få en parkeringsdispensation, således at parkering vil kunne foregå lovligt på steder i kort tid, hvor der er etableret tidsbegrænset parkering.

Det vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at give en parkeringsdispensation det pågældende sted, og i givet fald resultatet bliver, at det ikke er, vil dispensationen ikke blive givet.

Følgende kan kontaktes for udlevering af parkeringsdispensation:

Borgerservice på Rådhuset i Grenaa eller Vej og Ejendom (vejogejendom@norddjurs.dk).

En dispensation skal i hele den gældende periode ligge i forruden på bilen, i modsat fald vil der ved p-kontrol kunne gives en p-afgift.

Torve og pladser

I Norddjurs Kommune er der mulighed for, at firmabiler m.fl. i forbindelse med udøvelse af opgaver kan få rådighedstilladelse til fri parkering på torve, pladser og fortove, for på den måde at komme til at holde tæt ved stedet, hvor opgaven skal foregå.

Det vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet, om det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at give en rådighedstilladelse på det pågældende sted, og i givet fald resultatet bliver, at det ikke er, vil rådighedstilladelsen ikke blive givet.

Såfremt der bliver behov for etablering af afmærkning på stedet, vil den, der ønsker rådighedstilladelsen, komme til at betale for etableringen.

Vej og ejendom kan kontaktes for nærmere aftale om en rådighedstilladelse, som i hele den pågældende periode skal ligge i forruden af bilen, i modsat fald vil der ved p-kontrol kunne gives en p-afgift.

Gågader eller steder med færdselsrestriktioner

Hvis man har ønske om at holde i forbindelse med udøvelse af virksomed med et køretøj i gågaderne eller steder med færdselsrestriktion, så som stop- eller parkeringsforbud, skal man kontakte Østjyllands Politi for at få en dispensation fra færdselsloven.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune