Arrangementer

Før du må holde et offentligt tilgængeligt arrangement på et offentligt areal, skal du have en tilladelse fra Norddjurs Kommune.

Dette gælder altid, når du:

  • Afholder arrangementer på offentlige arealer, veje, pladser, parker, skove m.m.

  • Afspærrer veje, pladser og lignende steder

  • Opsætter containere, stilladser m.m.

  • Opstiller midlertidig skiltning

  • Opsætter plakater/skilte til et arrangement

Læs om alt det du skal vide som arrangør

Du skal sende din ansøgning til Vej og ejendom, vejogejendom@norddjurs.dk samt til Østjylland politi, Bevillings- og Tilladelsessektionen, ojyl@politi.dk.

Du må ikke afholde dit arrangement før du har modtaget den endelige tilladelse.

Der er regler for, hvordan skilte, containere, stilladser, plakater, telt til musik og andet kan og må sættes op. Der er også regler for, hvornår tingene skal være fjernet igen. Alt, hvad du stiller op på kommunens veje, arealer m.m., har du som arrangør ansvaret for - herunder den efterfølgende oprydning.

Skal der opsættes skilte/midlertidig skiltning til arrangementet, skal der med din ansøgning indsendes en skilteplan.

Du skal søge om tilladelse til arrangementer/aktiviteter i offentlige skove, som på en eller anden måde påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften. Det gælder f.eks. arrangementer/aktiviteter, som kræver afmærkning, opsætning af telte m.m. eller som støjer.

Er der tale om arrangementer på private fællesveje i byzone, søges tilladelse ligeledes ved grundejerne.

Der er tale om udeservering, når der er opsat mere end to stole og et bord eller plads til to personer.

Den årlige betaling for udeservering er kun for brug på kommunalejede arealer, såsom torvepladser, gågade og fortove.

Ansøg om udeservering

Læs mere om udeservering

Er det nødvendigt at afspærre en vej, eller et område i forbindelse med arrangementet, optog, løb m.m. skal du med din ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangementet indsende en skilteplan.

Skilteplanen vil blive sendt videre til godkendelse hos politiet.

Vær opmærksom på at arrangøren har ansvaret for at udrykningskøretøjer kan komme forbi afspærringen, det samme er gældende for beboere i afspærringsområdet.

Til større events, som f.eks. maratonløb og cykelløb, kan det nogle gange være nødvendigt at lave trafikregulering. Du kan ansøge politiet om at politihjemmeværnet sættes ind.

Det er politiet som bestemmer om, og hvor mange hjemmeværnsfolk med politimyndighed, der eventuelt skal bruges til opgaven.

Politiet må kun foretage trafikregulering og løser ikke opgaver omkring P-anvisninger.

Hvis du ønsker at benytte politihjemmeværnet, skal du spørge politiet i rigtig god tid, hvilket vil sige 3-4 måneder før arrangementet.

Ønskes der yderligere oplysninger kan Vej og ejendom i Norddjurs Kommune kontaktes på vejogejendom@norddjurs.dk.

Oplysninger om arrangementer, begivenheder og seværdigheder i Norddjurs Kommune og Djursland som helhed, kan findes på nedenstående links.