Træning og aktivitet

Du kan få hjælp til genoptræning, hvis du har fået sygehusbehandling eller har oplevet ændringer i dine færdigheder eller dit funktionsniveau.

I Norddjurs Kommune har vi fokus på, at træning gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at din selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares.

Træningsforløbet tilrettelægges ud fra dine mål, træningsbehov og kommunens kvalitetsstandarder og vil forløbe i en begrænset periode.

Personalet består af fysio- og ergoterapeuter samt aktivitetspersonale og servicepersonale med forskellig social- og sundhedsfaglig baggrund, der arbejder sammen for at give borgeren et målrettet og koordineret forløb.

Vi arbejder ud fra nyeste viden, best practice, forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer, og bestræber os på at alle vores indsatser leveres med god kvalitet. Derudover har vi et stort fokus på at du, som borger i vores afdelinger, føler dig velkommen og mødt ift. dit behov for træning, aktivitet, støtte, vejledning og udvikling.

Træningen vil vil som udgangspunkt foregå i vores trænings- og aktivitetscentre i henholdsvis Grenaa og Auning. 

Du kan læse mere om os, vores centre, og hvornår du er berettiget til et trænings- eller aktivitetstilbud i nedenstående afsnit og i menuen til venstre.

Som borger har du ret til at vælge træning i en anden kommune, eller du kan vælge mellem de to træningsenheder, vi har i Norddjurs Kommune.

Vi gør opmærksom på, at der er mulighed for afslag på ansøgninger, såfremt der ikke er plads på det ønskede træningssted.

Der er ikke frit valg i forhold til Døgngenoptræning.

Hvis du er visiteret til træning, er det som udgangspunkt gratis.

Du skal som borger dog selv betale for eventuelle materialer, der indgår i træningen og for benyttelse af varmtvandsbassinet.

Hvis du er på døgnafdeling betaler du mad, linnedleje og vask efter Norddjurs Kommunes gældende takster.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til træning på kommunens træningscentre. Hvis din helbredstilstand gør, at du ikke kan benytte offentlige transport, og du ikke selv kan sørge for anden transport, kan personalet på dit træningscenter vejlede dig om muligheder for kørsel.

Hvis der er behov for kørsel, vil der i nogle tilfælde være brugerbetaling.

På kommunens Trænings- og aktivitetscentre samt på Døgngenoptræningsafdelingen gennemføres regelmæssigt interne/eksterne tilsyn med kvaliteten. Alle tilsyn er organisatoriske tilsyn - dvs. tilsyn med plejeenheder og ikke med den enkelte medarbejder.

Rapporterne gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed kan du finde på deres hjemmeside.

Tilsynsrapporter

 

Rapporterne for de kommunale tilsyn er listet nedenfor.

2021 Døgngenoptræning Auning

2021 Træning- og Aktivitetscentre i Auning og Grenaa

2021 Tværgående rehabilitering

Hvis du læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune vedr. træning, henvises til kvalitetstandard for træning (pdf) og indsatskatalog for træning (pdf).

Kontakt Træning og aktivitet

Træningscenter Auning
Elme Allé 6
8963 Auning

Træningscenter Posthaven
Posthaven 48
8500 Grenaa

Telefon: 89 59 30 11
Alle hverdage 8.00-9.00

Mail:
ambulanttraening@norddjurs.dk

Besøg Sundhed.dk og læs mere om genoptræning og om lovgivning på området.

Sundhed.dk