Kvalitetsrapport og -standard

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en kvalitetsstandard for folkeskolen i Norddjurs Kommune 2021.

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 godkendt en kvalitetsstandard, der indeholder fire overordnede temaer: organisering, forældresamarbejde, læringsmiljøer samt trivsel og sundhed. Hvert tema indeholder desuden en række underemner med dertilhørende standarder.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 17. marts 2020 godkendt seneste kvalitetsrapport for skoleområdet i Norddjurs Kommune.

Formen på kvalitetsrapporten er frivillig for kommunerne, men der er en række såkaldt ”obligatoriske indikatorer”, der skal medtages. De obligatoriske indikatorer er de resultater, som viser, hvordan kommunen og kommunens skoler klarer sig i forhold til de nationale mål for folkeskolen.

Kvalitetsrapporten skal desuden i det omfang, at det er relevant, omfatte en kort redegørelse for virkningen af igangsatte initiativer til forbedring af niveauet.

Resultaterne af de nationale tests er fortrolige og må ikke offentliggøres – jævnfør Folkeskolelovens § 55b. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet to udgaver af kvalitetsrapporten:

  • en offentlig udgave, som kan ses ovenfor, hvor dele af resultaterne af de nationale tests er udeladt.

  • en fortrolig udgave, som ikke er offentliggjort.

 

Læs dem her:

Kontakt

Skole- og dagtilbud